fbpx

Dette er fremtidens viktigste lederegenskaper

Dette er fremtidens viktigste lederegenskaper

Å være leder er mer utfordrende og komplisert enn noen gang. Mot og genuin interesse for å forstå er noen av egenskapene som må til for å lykkes.

Nylig samlet Assessit åtte unge ledere som har vært med i kåringen av Årets Unge Ledere, for å diskutere hva som blir utfordringene for fremtidens ledere. 

– Fremtidens ledelse vil preges av raske endringer og utilstrekkelig informasjon. Det er en vanskelig kombinasjon for ledere, som må kombinere langsiktighet og forutsigbarhet med evne til å tilpasse seg skiftene, sier Lars Frydenlund partner for digitale løsninger i konsulentselskapet Assessit. 

Frydenlund peker på en av lederegenskapene han mener vil bli viktig: Evnen til å håndtere seg selv.  

– Fremtidens ledere må være i stand til å utnytte sine sterke sider for å påvirke omgivelsene. Du er nødt til å lede styrkebasert. De som er avhengig av deg må føle at de får hjelp og støtte, mener han. 

Lars Frydenlund og Jacob Vårdal diskuterer fremtidens lederegenskaper.

Relasjonsbygging fortsatt viktig

Jakob Vårdal mener at evnen til å bygge sterke relasjoner fortsatt vil være en viktig lederegenskap. 

– Så lenge man jobber med mennesker, vil det fremdeles være viktig å skape gjensidig tillit. Du må kunne håndtere at folk reagerer ulikt og har forskjellige synspunkt på samme sak, sier Vårdal, som er leder bedrift og investering i marked i Storebrand. 

Når ting endrer seg raskt, må en leder også ha evne til å tilegne seg og søke ny kunnskap. 

– Du må ikke ha all kunnskapen selv, men tvert imot tørre å ikke kunne alt selv. I stedet må du søke den gjennom kollegaene dine og andre som kan gi deg påfyll, sier Vårdal. 

Jakob Vårdal mener at relasjonsbygging fortsatt er blant lederens viktigste oppgaver.

Arbeidsglede er viktig

Stine Trygg-Hauger, adm.dir i Clas Ohlson, er også en av dem som mener at fremtidens ledelse krever mot. 

Trygg-Hauger kjenner seg igjen i Frydenlunds tanker om nysgjerrighet. 

– Ledere må være nysgjerrige. Du må ha genuint lyst til å skape forandring og levere resultater. God kommunikasjon og evne til å forklare «hvorfor» er spesielt viktig når endringstakten er høy. Og så må du huske at arbeidsglede smitter, sier Trygg-Hauger. 

– Jeg er overbevist om at vi presterer bedre på jobb når vi har det gøy. Og da mener jeg ikke bordtennis og julebord, men det å jobbe i en kultur som man trives i, med kollegaer man liker og ikke minst med en leder man har match med. 

Utfordrer med digital lederutvikling

Lars Frydenlund ser en klar endring i morgendagens lederutvikling. Han mener at vi må utfordre den tradisjonelle ledertreningen ved mer bruk av digitale verktøy.

– Jeg vil påstå at tradisjonell ledertrening i dag er overmoden for nytenking. Vi kan skape enda bedre effekt ved å tilføre nye digitale elementer. All trening som gir lyst og motivasjon vil bidra til positiv utvikling. 

– Fremtidens ledere som gjennom sitt lederskap tar aktiv del i sin egen og andres utvikling, vil være fremtidens vinnere. Slike ledere vil det gå godt med, avslutter Frydenlund. 

Forskning og erfaringer viser at positive opplevelser i læringssituasjoner gir økt læringseffekt. Spillteknologien stimulerer deltakerne til å repetere treningen, og dermed øke forutsetninger til å utvikle lederferdighetene sine. 

Relaterte innlegg

Fra målsetting til trening i ledersimulator - DSS

“Introduksjonen og bruken av ledersimulator både på samlingene og i treningsøyemed mellom samlingene, har gitt merverdi til programmet. Erfaringene er at lederne blir engasjert i treningssituasjonen med simulatoren og opplever spillet som relevant og virkelighetsnært.”

Les mer

5 feller du bør unngå som leder for fageksperter

Hvilken lederstil du velger er avgjørende for å lykkes med ledelse i en kunnskapsbedrift. Her er fem gode råd fra Lars Frydenlund i Assessit.

Les mer

Hvor god er du og dine ledere på relasjonskompetanse?

Jeg har vært leder i mange år, men det har noen ganger vært vanskelig å sette fingeren på hva jeg er god på innenfor ledelse, og fremfor alt innenfor relasjonskompetanse. Når jeg leste boken “Relasjonskompetanse” av Jan Spurkeland falt mye på plass.

 

Les mer

Oslo

Rådhusgata 17
0158 Oslo
22 15 11 00

Trondheim

Strandveien 43
7067 Trondheim

Stavanger

Gamle Forusveien 1
4032 Stavanger

Oslo

Rådhusgata 17
0158 Oslo
22 15 11 00

Trondheim

Strandveien 43
7067 Trondheim

Stavanger

Gamle Forusveien 1
4032 Stavanger

Dette er ekspertenes råd om fremtidens viktigste lederegenskaper

Dette er ekspertenes råd om fremtidens viktigste lederegenskaper

Å være leder i dag er mer utfordrende og komplisert enn noen gang. Årsakene er ofte mange og sammensatte. Viktige egenskaper som mot og genuin interesse for å forstå, er noen av egenskapene som gjør at man vil lykkes.

Nylig samlet Assessit 8 unge ledere som alle har vært med i prosessen med  kåringen av Årets unge ledere, til en åpen diskusjon og utveksling av erfaringer om hva som er utfordringene for fremtidens ledere.

–  Fremtidens ledelse vil bære preg av raske endringer og utilstrekkelig informasjon. Det å skulle være leder i et slikt landskap er komplekst og kombinasjonen er ofte vanskelig, sier Lars Frydenlund, partner for digitale løsninger hos konsulentselskapet Assessit.

–  Det å ha en viss form for langsiktighet og forutsigbarhet i forhold til eget lederskap og tilpasse seg skiftene og påvirkningene, blir viktig.

 

Frydenlund mener at det vil stilles store krav til den enkelt leder. Evnen til å håndtere seg selv er vesentlig for hvordan lederen håndtere sine omgivelser. Det blir viktig hvordan fremtidens ledere kan utnytte sine sterke sider, slik at de best er i stand til å påvirke sine omgivelser.

– Man er nødt til å lede styrkebasert. Omgivelsene rundt en, de som er avhengig av deg, dine kolleger må føle at de får hjelp og støtte, mener Frydenlund.

 

Foto: Lars Frydenlund og Jacob Vårdal

 

Mot, relasjonsbygging og tillit
Jakob Vårdal, Leder bedrift og investering i marked, Storebrand, mener så lenge man jobber med mennesker, vil det fremdeles være viktig å kunne håndtere at folk reagerer ulikt og har forskjellige synspunkt på samme sak.

– Å bygge sterke relasjoner, basert på gjensidig tillit, tror jeg vil være en nøkkel innen ledelse også i fremtiden, sier Vårdal.

Han mener at viktige egenskaper en leder må ha, er evne til å tilegne seg, og søke, ny kunnskap. I og med at ting endrer seg raskt vil dette være viktig.

– Det er ikke nødvendigvis at du selv må ha all kunnskapen, men søk den gjerne gjennom kollegaene dine og andre som kan gi deg påfyll. Man må altså «tørre» å ikke kunne alt selv, sier Vårdal.

Foto: Jacob Vårdal

 

Arbeidsglede er viktig
Stine Trygg-Hauger, adm.dir i Clas Ohlson, er også en av dem som mener at fremtidens ledelse krever mot. Det å tørre å satse og begi seg ut i ukjent terreng, være uredd.

Trygg-Hauger kjenner seg igjen i Frydenlund sine tanker om nysgjerrighet.

– Ledere må være nysgjerrige. Man må ha genuint lyst til å skape forandring og levere resultater. God kommunikasjon og evne til å forklare hvorfor er spesielt viktig når endringstakten er høy. Også er jeg overbevist om at arbeidsglede smitter så man er nødt til å ha det gøy på jobb, sier Trygg-Hauger.

– Jeg er overbevist om at vi presterer bedre på jobb når vi har det gøy. Og da mener jeg ikke bordtennis og julebord, men det å jobbe i en kultur som man trives i, med kollegaer man liker og ikke minst med en leder man har match med. At man kjenner på arbeidslyst – og glede! 

 

Å utfordre med digital lederutvikling
Frydenlund mener han ser en klar endring i morgendagens lederutvikling. Han mener at vi trenger å utfordre den tradisjonelle ledertreningen ved mer bruk av digitale verktøy.

– Jeg vil påstå at tradisjonell ledertrening i dag er overmodent for nytenking, ikke bare fordi det er tradisjonelt – men fordi jeg vet at vi kan skape en enda bedre effekt ved å tilføre nye digitale elementer. All trening som gir lyst og motivasjon vil bidra til positiv utvikling.

– Fremtidens ledere som gjennom sitt lederskap tar aktiv del i sin egen og andres utvikling, vil være fremtidens vinnere. Slike ledere vil det gå godt med, avslutter Frydenlund.

 

Forskning og erfaringer viser at positive opplevelser i læringssituasjoner gir økt læringseffekt. Spillteknologien stimulerer deltakerne til å repetere treningen, og dermed øke forutsetninger til å utvikle lederferdighetene sine.    Lars Frydenlund

    Partner, digitale løsninger
    lfr@assessit.no
    +47 901 13 536