fbpx

Lederegenskapene som trengs for å lykkes

Lederegenskapene som trengs for å lykkes

Mot og et moralsk kompass er blant egenskapene unge ledere mener vil være viktigst for å lykkes i lederrollen i årene som kommer. 

– Jeg tror mot er en av de viktigste egenskapene for å lykkes i lederrollen i fremtiden, sier Birgit Marie Liodden. Hun er grunnlegger og daglig leder av The Ocean Opportunity Lab, og har nå permisjon fra sin stilling i Oslo Business Region. Tidligere har hun blant annet vært direktør for Nor-Shipping. 

Sammen med en håndfull andre unge ledere, som alle har vært deltagere i Assessits Årets unge ledere-konkurranse, diskuterer hun de viktigste lederutfordringene for fremtiden. 

Og da snakkes det langt mindre om AI, roboter og disrupsjon enn man skulle tro. 

Vise retning  

Derimot er det moral og etikk som oppfattes som aller viktigst. De unge lederne trekker frem at de enda yngre, de som kommer ut i sin første jobb i dag, alltid stiller spørsmål om «hvorfor». Da må lederen ha et svar og vise en retning. 

– Vi er generasjon brobyggere, sier Liodden. Vi må sørge for at de unge, som blant annet legger stor vekt på miljøspørsmål og etikk, blir hørt, og at de erfarne lederne lytter og faktisk handler. Utviklingen går i en ekstrem fart, og kulturforskjellen mellom erfarne og unge ledere er stor, sier hun. 

– Jeg tror det er avgjørende i dag å bygge en solid verdikultur i bedriften. For hvis du er usikker på hvor du skal, har du alltid noe du kan samle flokken om. 

Når Liodden snakker om mot, er det nettopp å stå i dette verdisynet, også når du møter motstand utenfra eller i interne rekker.  

Et kompass 

Stine Trygg-Hauger, adm. direktør i Clas Ohlson, trekker frem empati som en av de viktigste lederegenskapene. 

– Det er mennesker vi jobber med. Teknologien er bare et hjelpemiddel, sier Trygg-Hauger.  Retail-bransjen er første møte med arbeidslivet for veldig mange, og da er det spesielt viktig å ha ledere som kan fungere som et kompass. Jeg tror det er nødvendig med tydelige verdier for å skape en god kultur, sier hun. 

Konstant endring  

Lars Frydenlund, partner for digitale løsninger hos konsulentselskapet Assessit, er enig med de unge lederne. 

– Næringslivet byr på raske forandringer, nye markeder og ikke minst nye konkurrenter. Fremtiden er usikker og det eneste konstante er endring. For ledere betyr dette en ny hverdag, en ny arena og nye utfordringer. Da er det nødvendig å navigere mellom å være tydelig, sette retning og å utfordre dagens forretningsmodeller, sier han. 

De unge lederne jobber bevisst med å utvikle seg som ledere, og benytter seg gjerne av sparringspartnere og mentorer både i eget selskap og utenfor. 

– Vi vet at ledere aldri er ferdigtrent, lederskap er noe du skal trene på hele tiden, sier Frydenlund. 

Nye utfordringer krever ennå mer trening for ledere i en tid hvor endringer aldri har hatt den hastigheten som den har i dag. 

Relaterte innlegg

Spillsimulatoren som gir fleksibel ledertrening

Assessits ledersimulator er et innovativt digitalt verktøy som gir ledertrening til både erfarne og nye ledere. Ved å bruke simulatoren til å trene i virkelighetsnære og konkrete situasjoner.

Les mer

Når topplederen står i veien for utviklingen

Hva skjer hvis banebrytende innovasjoner fører til at ledere mister sine privilegier? Vil de da stanse utviklingen?

Les mer

5 feller du bør unngå som leder for fageksperter

Hvilken lederstil du velger er avgjørende for å lykkes med ledelse i en kunnskapsbedrift. Her er fem gode råd fra Lars Frydenlund i Assessit.

Les mer

Oslo

Rådhusgata 17
0158 Oslo
22 15 11 00

Trondheim

Strandveien 43
7067 Trondheim

Stavanger

Gamle Forusveien 1
4032 Stavanger

Oslo

Rådhusgata 17
0158 Oslo
22 15 11 00

Trondheim

Strandveien 43
7067 Trondheim

Stavanger

Gamle Forusveien 1
4032 Stavanger

Rebekka Buvik Myrtveit

Rebekka Buvik Myrtveit, ny rådgiver i Assessit!

Rebekka Buvik Myrtveit

Rådgiver
rmy@assessit.no
+47 93 42 37 61
LinkedIn

 

Tidligere arbeidsgiver
ISCO Group AS

 

Utdannelse 
Mastergrad i Arbeids- og
organisasjonspsykologi 
ved Universitetet i Oslo

Rebekka Buvik Myrtveit starter som rådgiver i Assessit Executive Search & Rekruttering. «Vi er veldig glade for at Rebekka har valgt oss. Hos Assessit jobber vi i styrkebaserte team og vi gleder oss til å få hennes kompetanser inn i teamet», sier CEO, Kaja Eikeland.

 

Hvorfor valgte du Assessit? 

Jeg valgte å starte i Assessit fordi jeg opplever dere som innovative, både når det gjelder lederrekruttering og på lederutviklingsfeltet. Assessit har også valgt å digitalisere deler av kjernevirksomheten, og det er en fornyelsesprosess jeg opplever som svært interessant å være med på. I Assessit får jeg muligheten til å utvikle meg og jobbe med varierte arbeidsoppgaver. Det blir spennende å kunne få muligheten til å jobbe med både lederutvelgelse, lederutvikling og unge talenter gjennom Assessit sin kåring av Årets Unge Ledere. Jeg liker å samarbeide med dyktige medarbeidere, og opplever Assessit som et teamorientert selskap hvor teamkultur og trivsel settes høyt på agendaen.

 

Hva vil bli dine største styrker i rollen som Rådgiver i Assessit?

En av mine styrker er å forstå hva som trigger og motiverer andre mennesker. Min kjernekompetanse er psykologi, og jeg mener at jeg kan bruke min psykologiske skolering i arbeidshverdagen min.

Jeg vil også trekke frem min coaching-kompetanse, som hjelper meg til å løfte frem andre menneskers styrker. Dette gjør meg godt rustet til å finne rett person til rett arbeid, og bidra til personlig og organisatorisk utvikling. Likeledes er jeg svært interessert i innovasjon og nye teknologiske løsninger. Jeg har selv erfaring fra start- ups innen psykisk helse og digitalisering av rekrutteringsverktøy, og ønsker å bringe dette med meg videre inn i Assessit.

 

Hva tror du blir avgjørende for å lykkes med rekruttering i årene fremover?

Jeg tror på nettverksbygging, og har et kontinuerlig fokus på menneskene i organisasjoner. Det å alltid bevare det mellommenneskelige perspektivet tror jeg bestandig vil være en vesentlig faktor for å lykkes. For meg er det også viktig at organisasjonen deler en felles visjon og satser på organisasjonslæring for alle medarbeidere. Samtidig tror jeg på det å benytte digitale hjelpemidler for å gjøre rekruttering mer effektiv, levende og interaktiv. Bruken av teknologi og gamification i rekrutterings- og lederutviklingsprosesser synes jeg virker spennende, og tror det kan bli et viktig konkurransefortrinn i årene fremover.

 

 

Vi ønsker Rebekka hjertelig velkommen til oss i Assessit og ser frem til samarbeidet!