fbpx

Årets Unge Ledere 2018 Topp10

Topp10 Årets Unge Ledere 2018

2.plass
Stine Trygg-Hauger 

Clas Ohlson
Administrerende direktør

Les Stine sitt intervju her!

1.plass
Jakob Vårdal 

Storebrand
Leder bedrift og investering i marked

Les Jakob sitt intervju her!

3.plass
Kjersti Krog

Danske Bank
Head of Danske Direct

Les Kjersti sitt intervju her!

4.–10. plass, urangert (trykk på bilde for å lese intervjuet)

Dette kjennetegner toppkandidatene
«Det som kjennetegner toppen av listen, er at de klarer å ha gode relasjoner til sine medarbeidere, gir nødvendig lederstøtte og samtidig handlingsrom. De setter klare mål og viser tydelig retning i sitt lederskap og klarer å ha oppmerksomhet på det som er viktig for virksomheten, uten å gå for mye i detaljer. De er flinke til å inspirere og motivere sine medarbeidere og skape nødvendig engasjement», forteller daglig leder i Assessit, Trond Myhrvold.

Juryen sier om førsteplassen:
«Kandidaten får utmerkede tilbakemeldinger fra sine medarbeidere på alle områder, spesielt når det gjelder å gi tilbakemeldinger og nødvendig lederstøtte. Kandidaten tar tydelig ledelse, er flink til å lytte og er samtidig analytisk i sin tilnærming. Han klarer å skape en god relasjon til de han har rundt seg, samtidig som han klarer å være tydelig i sin ledelse. Kandidaten har imponert oss alle og er uten tvil en verdig vinner av Årets Unge Ledere 2018!»

Vinnerens leder sier:
«Jakob Vårdal leder et bredt sammensatt kompetanseteam av medarbeidere i Storebrands markedsavdeling. Teamet hans har kontaktflater og leveranser på tvers av alle Storebrands forretningsområder, hvilket krever et solid overblikk og gode samarbeidsevner. Jakob er en leder som tydelig fokuserer på mål og resultater, samtidig som han evner å engasjere både egne medarbeidere og kollegaer for øvrig. Jakob synes kontinuerlige endringer er spennende, og han er alltid den som ønsker å løse problemene på nye og mer effektive måter. Jakob gjør de rundt seg bedre ved å dele av egen kompetanse, stadig utfordre og spre rundt seg med godt humør.»
Kathinka Sommerseth, Chief Marketing Officer, Storebrand

 

 

 

 

Assessit møter statssekretær

Assessit møter statssekretær

Assessit invitert til statssekretæren for å snakke om kjønnsbalanse i norsk næringsliv og ansvaret til rekrutteringsbransjen

Assessit var tirsdag 25. juni invitert til et møte med Magnus Thue, statssekretær for næringsminister Torbjørn Røe Isaksen i Nærings- og fiskeridepartementet, for å debattere og sammen drøfte bedre kjønnsbalanse i norsk næringsliv og ansvar i rekrutteringsbransjen. Trond Myhrvold, Administrerende direktør, Kaja Eidet Eikeland, leder for rekruttering og executive search, og Anne Mørup-Andersen, kommunikasjonsansvarlig hos Assessit AS, deltok på dette møtet. 

– Det var en veldig hyggelig opplevelse å bli invitert inn til dette møtet. Vi er jo en del av debatten i media allerede og Assessit er en stor aktør innen lederrekruttering. Vår årlige Tendensrapport, hvor vi spør våre unge ledere om deres karriere og blant annet behandler spørsmål som berører forskjellsbehandling i næringslivet i dag, er blitt lagt merke til, forteller Mørup-Andersen.

Likestilling, mangfold og flere kvinner i ledelse er et emne vi som rekrutteringsselskap i Otiga Group er opptatt av. Også internt arbeider gruppen kontinuerlig for å sikre balanse mellom kvinnelige og mannlige ledere. Derfor er det ekstra godt at vi nå fikk muligheten til å drøfte dette med statssekretæren og dermed sette ytterligere fokus på emnet.

 

 

– Vi kom også med våre innspill til problemstillingen og drøftet hvilket ansvar som ligger til grunn når man rekrutterer ledere.

Videre diskuterte vi prosesser ved ansettelser og ikke minst om hvilket ansvar vi som rekrutteringsbyrå har, vi som daglig rekrutterer og rådgir virksomheter innenfor leder og styrerekruttering. Assessit ønsker å snakke om dette for å skape enda større bevisstgjøring i bransjen, og håper resten av bransjen henger seg på debatten. Vi jobber med lederrekrutteringer og er sparringspartner for mange store virksomheter hvor vår rolle er å anbefale de beste kandidatene forklarer Eidet Eikeland.

 

Myhrvold er enig. Assessit som er en av Nordens største aktører innenfor executive search og lederrekruttering, og vi har et samfunnsansvar på lik linje med resten av bransjen. Vi jobber med lederrekrutteringer og er sparringspartner for mange store virksomheter hvor vår rolle er å anbefale de beste kandidatene.  Vi er også opptatt å ha med kvinner i sluttfasen på våre rekrutteringsoppdrag. Vi jobber eksempelvis med forskningsbaserte evidensbaserte metoder og er sertifiserte rekruttere. Metodene vi bruker sikrer prosessene og resulterer – ikke minst, i de beste resultatene, sier Myhrvold. 

Krav til fremtidens CFO

Krav til fremtidens CFO

Tradisjonelt har en CFO hovedsakelig hatt ansvaret for regnskap og finans og sørget for å ha rapporteringene i orden. I dagens digitaliserte samfunn og ikke minst i fremtiden, kreves det mye mer av denne rollen enn bare dette. Det å jobbe mer med datadrevne analyser, innsikt og strategiske innspill til ledergruppen, er noen av de kravene vi jobber med når vi rekrutterer en dyktig og fremtidsrettet CFO forteller hodejegere i konsulentselskapet Assessit.

Assessit, et av Skandinavias ledende miljø innen Executive search, lederrekruttering og organisasjons- og lederutvikling med kontorer i Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger.

 

Innovasjon og risikovurdering

– Data og innsikt handler for eksempel om å etablere finansielle måleparametere for å kunne gi verdifulle råd og innspill til resten av ledergruppen. Noe som uten tvil blir mer og mer viktig, og betyr alt i rekrutteringsprosesser forteller Per Gauslaa, partner hos Assessit.

– Det er viktig at en CFO må kunne oversette tallene og kommunisere betydningen av disse. Både CFO og CEO skal jobbe tett sammen for å kunne kommunisere den verdifulle informasjonen de sitter på ut i resten av organisasjonen, og måle effekten av hva man faktisk gjør.

Det å kunne være god på å oversette tall og gjøre om analyser til råd, er egenskaper som kjennetegner en dyktig CFO. En god CFO må kunne fortelle om fremtidig utvikling, de må være nysgjerrige på muligheter og ulike scenarier og kunne lage gode risikoanalyser for nye innovative retninger og fremtidsmuligheter. Dette er mye av det vi ser etter i vår lederrekrutteringer av en CFO forteller Gauslaa.

 

En pådriver for endring

Å oppfylle kravene til fremtiden for en CFO handler om å være innovativ og villig til å endre seg når man får nye regulatoriske krav. Dette kan gi nye forretningsmuligheter, men blir ofte sett på som en hindring av et marked. De som evner å drive dette til å bli en mulighet, vil lykkes, mener Gauslaa. 

– En god CFO er en pådriver for endring. Man må kunne skifte gir og jobbe tett og godt sammen med sin CEO. En god CFO må være ganske risikovillig og i denne rolle må man rett og slett forstå at en god risikoanalyse kan skape stor verdi og god gevinst for virksomheten.

Ut over dette er fagområdet Compliance enda mer viktig å ha styr på forteller Gauslaa. Viktigheten av å sørge for at alle aktiviteter i selskapet er i samsvar med gjeldende lover og forskrifter samtidig som du legger til rette for vekst og framgang for din bedrift, det er den gode balanse for en fremtidssikret CFO mener de hos Assessit. 

– En fremtidsrettet CFO må ha helt kontroll på compliance og man må overholde dette i alle prosesser i selskapet i tillegg til å være god på å forankre beslutninger i hele virksomheten. Det er CFO som i dag, og ikke minst i fremtiden, har ansvaret for å sikre at alle i virksomheten forstår viktigheten av å være complient, forteller Gauslaa.

– En CFO må også være driver av innovasjon i virksomheten. Dette er tradisjonelt ikke noe en CFO er kjent for, forteller Kaja Eidet Eikeland, partner og leder rekruttering og executive search i Assessit Oslo.

– Som CFO er man nødt til å samhandle og kommunisere godt med resten av ledergruppen, det er utrolig viktig at man ikke bare «sitter i sitt eget fagfelt». Det er nødt til være en interaksjon. Det å jobbe på tvers av fagområder og rydde bort siloene i organisasjonen, vil være et ennå tydeligere krav fremover sier Eikeland.

– Det er krevende og utrolig spennende å rekruttere de riktige personene til en CFO-stilling. En del av vår kvalitetssikring inkluderer blant annet å observere hvordan kandidatene jobber, vi ser de in action og tester de med simuleringer og business cases. Når vi rekrutterer ledere ser vi på mange faktorer og nettopp også på deres evne til å jobbe compliant, og det å gjøre viktige og gode risikovurderinger, avslutter Eikeland.

 

Seks kvaliteter for fremtidens CFO

  • Vilje til å være i endring
  • Innovative evner
  • Å kunne forstå visjonen til virksomheten og kunne lede andre mot den
  • Forståelse, gjennomføring og formidling av compliance
  • Være en tydelig kulturbærer
  • Evne til å fortolke kompleks viden til organisasjonen på en forståelig måte