fbpx

Lederutvikling og endringsledelse som gir resultater

Lederutvikling og endringsledelse som gir resultater

Å få jobbe med noen som forstår virksomhetens forretningsbehov var avgjørende for Eiendomsmegler Vest da de skulle sette fokus på lederutvikling.

Assessit ble samarbeidspartner da Eiendomsmegler Vest skulle gire opp lederutviklingen. Det er et valg administrerende direktør Veslemøy Tvedt Fredriksen føler seg trygg på at var riktig.  

– Vi har gjort en rekke endringer for å kunne vokse og utvikle oss videre. Ledertreningen er en viktig del av arbeidet for å nå målene våre, sier hun. 

Hun forteller at offensive vekstmål merkes i organisasjonen på godt og vondt, og at de både prøver og feiler – og lærer – underveis.  

– God ledelse er ekstra viktig når ting er i endring. Ledertreningen har allerede gitt positive effekter. Det blir mye hardt arbeid fremover, men samtidig er det gøy å slå egne rekorder og se at vi beveger oss i riktig retning, sier Tvedt Fredriksen. 

Verdien av riktig samarbeidspartner

Veslemøy Tvedt Fredriksen er ikke i tvil om at hun valgte riktig samarbeidspartner da valget falt på Assessit. Da hun tok valget, stod hun overfor to ulike utfordringer: 

– Oppgaven var å skape et nytt team av ledere på regionnivå. I tillegg skulle vi skape en ny form for dialog og samarbeid for salgsledere. Disse er lokalisert på 20 ulike steder på Vestlandet og driver egne kontorer, forklarer hun. 

Behovet for å skape felles begreper og en felles forståelse for hva det vil si å være salgsleder i Eiendomsmegler Vest, gjorde at hun kom i prat med Sonja Hauan, daværende regionleder av konsulentselskapet Assessit på Vestlandet.  

Hauan hadde tidligere bidratt med prosesser rundt rekruttering for Eiendomsmegler Vest og vist god forståelse for bedriftens forretningsstrategi. 

– Hauan og jeg pratet ofte om organisasjonen vår, rekruttering, sammensetning av ledergruppe og strategi. Jeg skjønte raskt at jeg hadde møtt en som forstod utfordringene vi stod overfor, forteller Tvedt Fredriksen. 

Erfaringene fra samarbeidet med Assessit gjorde at Tvedt Fredriksen ble nysgjerrig på hva selskapet kunne bidra med også innenfor organisasjons- og lederutvikling. Det viste seg å bli første steg på en spennende reise. 

Veslemøy Tvedt Fredriksen, Adm. Dir. Eiendomsmegler Vest, er ikke i tvil om at hun valgte riktig samarbeidspartner da valget falt på Assessit. 

Fra pilotprosjekt til lederutvikling

– Vi startet med et opplegg på 3-4 måneder. Det inkluderte både felles samlinger og individuell oppfølging hvor salgslederne i en utvalgt region fikk personlig oppfølging. Tilbakemeldingene var kjempepositive, og vi så at salgslederne responderte så godt at vi ønsket å utvide konseptet, forteller Tvedt Fredriksen. 

Dermed bestemte hun seg for å fortsette samarbeidet med Assessit, denne gang for å jobbe med utvikling av ledergruppen.  

– Vi skal gå fra å være en gruppe ledere til å bli en ledergruppe, og finne ut hvordan vi skal jobbe sammen for å få mer ut av potensialet i gruppen og i organisasjonen, sier Tvedt Fredriksen. 

Hun mener at bevissthet rundt lederrollen og sitt eget bidrag er viktig. I det inngår både å se på hvilke styrker og svakheter man har, og selvinnsikt og refleksjoner rundt lederrollen.  

– Vi kan ikke alle ligge nede i maskinrommet for å skru på skruer og muttere. Vi må også sørge for at vi har tilstrekkelig oversikt, riktig retning og ikke minst tar gode valg, sier hun. 

– Det er viktig å samarbeide med noen som ser ting litt klarere og som mestrer kunststykket å prioritere. Relevante spørsmål som gjør at man må reflektere litt annerledes, er derfor ofte avgjørende for å få et fruktig samarbeid på ledernivå, fortsetter hun. 

Pragmatisk lederutvikling

Veslemøy Tvedt Fredriksen understreker at Eiendomsmegler Vest ønsker å skape en varig forbedring gjennom lederutviklingen og veiledningen. 

– Assesit har en forretnings- og ledererfaring som gjør at jeg aldri er i tvil om at de setter våre interesser foran egen metode. Det synes jeg er den virkelig store fordelen med dem. De går alltid direkte til kjernen av utfordringen og bruker ikke mye tid på innledninger og rammeverk. Det er veldig befriende, sier hun. 

Relaterte innlegg

Lederegenskapene som trengs for å lykkes

Mot og et moralsk kompass er blant egenskapene unge ledere mener vil være viktigst for å lykkes i lederrollen i årene som kommer.

Les mer

Når topplederen står i veien for utviklingen

Hva skjer hvis banebrytende innovasjoner fører til at ledere mister sine privilegier? Vil de da stanse utviklingen?

Les mer

Spillsimulatoren som gir fleksibel ledertrening

Assessits ledersimulator er et innovativt digitalt verktøy som gir ledertrening til både erfarne og nye ledere. Ved å bruke simulatoren til å trene i virkelighetsnære og konkrete situasjoner.

Les mer

Oslo

Rådhusgata 17
0158 Oslo
22 15 11 00

Trondheim

Strandveien 43
7067 Trondheim

Stavanger

Gamle Forusveien 1
4032 Stavanger

Oslo

Rådhusgata 17
0158 Oslo
22 15 11 00

Trondheim

Strandveien 43
7067 Trondheim

Stavanger

Gamle Forusveien 1
4032 Stavanger

Inspirerende lederutvikling og endringsledelse som gir resultater

Inspirerende lederutvikling og endringsledelse som gir resultater

Å få jobbe med noen som forstår virksomhetens forretningsbehov, var avgjørende for Eiendomsmegler Vest, da de skulle sette fokus på lederutvikling.  

– Vi har gjort en rekke endringer for å kunne vokse og utvikle oss videre. Ledertreningen er en viktig del av arbeidet som skal til for å kunne nå målene våre. Vi prøver og feiler og lærer underveis. Offensive vekstmål merkes i organisasjonen på godt og vondt, og god ledelse er ekstra viktig når ting er i endring. Så langt synes jeg ledertreningen allerede har allerede gitt positive effekter. Det blir mye hardt arbeid fremover, samtidig som det er gøy å slå egne rekorder og se at vi beveger oss i riktig retning. Jeg ser frem til neste år når vi begynner å virkelig kunne måle verdien og effekten av samarbeidet med Assessit, forteller Tvedt Fredriksen.


Verdien av riktig samarbeidspartner

Veslemøy Tvedt Fredriksen, er ikke i tvil om at hun valgte riktig samarbeidspartner da valget falt på Assessit. Da hun var ny i firmaet for et år siden, stod hun overfor to ulike utfordringer.

– Oppgaven var å skape et nytt team av ledere på regionnivå. I tillegg skulle det skapes en ny form for dialog og samarbeid for salgsledere. Disse er lokalisert på 20 ulike steder på Vestlandet og driver egne kontorer, forklarer hun.

Det å skulle skape felles begreper og hva det vil si å være salgsleder i Eiendomsmegler Vest, gjorde at hun kom i prat med, Sonja Hauan, regionleder av konsulentselskapet Assessit på Vestlandet. Hauan hadde tidligere vært inne i Eiendomsmegler Vest for å bidra med prosesser rundt rekruttering og hadde vist god forståelse for bedriftens forretningsstrategi. Hauan hadde dermed god forståelse for hvilke utfordringer og behov Eiendomsmegler Vest hadde. 

– Hauan og jeg pratet ofte om organisasjonen vår, rekruttering, sammensetning av ledergruppe og strategi. Jeg skjønte raskt at jeg hadde møtt en som forstod utfordringene vi stod overfor, forteller Tvedt Fredriksen.

Erfaringene rundt kompetansen til Assessit, gjorde at Tvedt Fredriksen ble nysgjerrig på hva selskapet også kunne bidra med i forhold til områder innenfor organisasjons- og lederutvikling. Det viste seg å bli første steg på en spennende reise som så vidt har begynt.

Veslemøy Tvedt Fredriksen, Adm. Dir. Eiendomsmegler Vest, er ikke i tvil om at hun valgte riktig samarbeidspartner da valget falt på Assessit.

 

Pilotprosjekt  

– Vi kjørte et opplegg i 3-4 måneder i fjor høst. Vi hadde både felles samlinger og individuell oppfølging hvor salgslederne i en utvalgt region, har fått personlig oppfølging. Tilbakemeldingene var kjempepositive, og vi så at salgslederne responderte så godt at vi ønsket å utvide konseptet, forteller Tvedt Fredriksen.

Det er et prosjekt som skal pågå i 12 måneder hvor det jobbes med ledergruppen til Tvedt Fredriksen. 

– Vi er ganske nye for hverandre. Noen har jobbet Eiendomsmegler Vest en stund, og andre er helt nye. Vi skal gå fra å være en gruppe ledere til en ledergruppe og prøve å finne ut hvordan vi skal jobbe sammen for å få ut mer av potensialet som ligger i gruppen og i organisasjonen, sier Tvedt Fredriksen.

 

Viktigheten av en god samarbeidspartner

Tvedt Fredriksen mener at bevissthet rundt lederrollen og eget bidrag er viktige faktorer som spiller inn. Det å kunne se på hvilke styrker og svakheter man har, men også ha selvinnsikt og refleksjoner rundt lederrollen, er ting som spiller en rolle i lederutviklingen. 

– Det å være sikker på at vi ikke alle ligger nede i maskinrommet for å skru på skruer og muttere, men sørge for at vi også har tilstrekkelig oversikt, riktig retning og ikke minst tar gode valg, sier Tvedt Fredriksen.

Det å skulle samarbeide med noen som ser ting litt klarere og som mestrer kunststykket å prioritere, er viktig. Relevante spørsmål som gjør at man må reflektere litt annerledes, er derfor ofte avgjørende når det kommer til et fruktig samarbeid på ledernivå.

Tvedt Fredriksen mener det er viktig at man finner en partner som er trygg på at metoden som brukes, fungerer uten at det går prestisje i å få den gjennomført.

 

Utfordringer på veien, men det beste i vente

Ifølge Tvedt Fredriksen er alt man ønsker å endre, en utfordring. Det er også det som gjør ting så spennende når det kommer til ledertrening og veiledning. Eiendomsmegler Vest ønsker å skape varig forbedring. Det har den administrerende direktøren sørget for.

Selv om det ikke er mangel på utfordringer som skal løses, mener hun at det er stor grunn til å glede seg til det som skal skje fremover. 

– Assesit har en forretnings- og ledererfaring som gjør at jeg aldri er i tvil om at de setter våre interesser foran egen metode. Det synes jeg er den virkelig store fordelen med leverandøren vi valgte. Det å ha en partner som alltid går direkte til kjernen av utfordringen og ikke bruker mye tid på lange innledninger og rammeverk er veldig befriende, avslutter Tvedt Fredriksen.

Økt læringseffekt ved bruk av digitale løsninger i ledertrening

Økt læringseffekt ved bruk av digitale løsninger i ledertrening

Assessit har sammen med IT-selskapet Attensi utviklet en simulator hvor ledere kan trene på ulike ledersituasjoner.

Ved å bruke anerkjente lederkompetanser kombinert med dataspillenes erfaring på «gaming» har vi utviklet en helt ny måte å drive ledertrening på. Lederne kan trene når det passer leder selv ved å bruke egen pc. De møter reelle situasjoner som de skal løse gjennom ulike svaralternativer, hvor alternativene får konsekvenser for den videre dialogen og relasjonen. Simulatoren er benyttet i sammenheng med Årets Unge Ledere og de som har brukt den gir svært gode tilbakemeldinger på læreeffekten.

Når vi ikke er godt forberedt på de ulike utfordringene vi møter, kan dette få veldig mange negative konsekvenser, for både lederen, medarbeiderne og ikke minst for virksomheten. 

– Ledere er rett og slett nødt til å trene kontinuerlig og løpende, for å kunne skape bedre effekt av eget lederskap. Gode ledere skaper resultater sier Frydenlund.

 

Hvordan morgendagens ledere kan lykkes 

– Fremtidens ledelse handler veldig mye mer om å teste og prøve ut, enn å tro at man har alle de riktige svarene. Man kan ikke være overlegen på alle fremtidens scenarioer, sier Frydenlund.

Den digitale ledersimulatoren genererer mye data som kan gjøre at man kan måle effekten av det å drive med jevnlig og systematisk ledertrening.

For første gang kan vi vite og ikke bare synse. Det at spillsimulatoren genererer data som vi kan bruke for å skjønne hvordan det faktisk står til, er en stor mulighet.

– Vi kan bli bedre ledere ved å se på hvordan vi trener, finne ut hva man er gode på og hvor godt man løser oppgaver. Vi får et grunnlag for å vite hva vi må gjøre annerledes, noe som er veldig motiverende for videre trening og endring, forklarer Frydenlund.

 

Morsom trening og læring av feil

Anders Haugeli Halvorsen, leder forretningsutvikling og innovasjon hos Assessit forklarer:

– Det unike med Assessit Ledersimulator er at den spesifikke ledertreningen skjer i krysningen av spillteknologi og faglighet. Dette har vi jobbet med over 2 år på å optimalisere. I simulatoren får du både umiddelbar tilbakemelding og plass til refleksjon. Dette er like viktige ingredienser, sier Haugeli Halvorsen.


Ledersituasjoner har nødvendigvis ikke tydelige svar på hva som er rett og galt, men alle valg påvirker og gir reelle effekter.

– Dette har vi tatt høyde for med både realistiske situasjoner, presise tilbakemeldinger og litt humor. Vi jobber med både emosjoner og relasjoner, og det er lett å la seg engasjere og ville spille på nytt. På den måten høster ledere nye erfaringer, forteller Haugeli Halvorsen.

Assessit har så langt fått tilbakemeldinger om at ledere som trener i simulatoren opplever løsningen som morsom, realistisk og lærerik. – Dette er noe helt annet enn klassisk e-læring og klassiske kurs. Ved å tilføre opplevelses aspekter, underholdningselementer og gamification, bidrar dette til at ledertrening blir lystbetont og morsomt. Og hva skjer når noe er morsomt? Jo, da har får lyst til å bruke tiden sin til det, og det kan til og med bli morsomt å lære av sine feil, avslutter Halvorsen

 

Les også: