fbpx

Sonja Hauan hentes til Assessit i Stavanger!

Sonja Hauan hentes til konsulentselskapet Assessit i Stavanger!

Publisert 1.12.2017

Konsulentselskapet Assessit styrker nå sin posisjon ytterligere i Stavanger ved å hente inn Sonja Hauan, tidligere Viseadministrerende Direktør i NorSea AS. Sonja begynner som regionsleder på Assessit sitt kontor i Stavanger
1. februar 2018.

 

«Vi er svært glade og stolte for at Sonja har takket ja til å starte i Assessit» sier Trond Myhrvold, daglig leder i Assessit.

«Sonja har den helt riktige profilen vi var ute etter, – vi så etter en person med kombinasjonen sterk faglig bakgrunn, erfaring som konsulent og med lang ledererfaring. Sonja skal ha ansvar for organisasjons- og lederutvikling og vil være den helt riktige personen til å få ytterligere fart på dette forretningsområdet for Assessit på Vestlandet. Vi har i flere år primært vært etablert som headhuntere på Vestlandet, denne satsingen vi nå gjør er nytt for regionen. Stavanger, Bergen og Nord-Vestlandet vil være et viktig satsningsområde for oss. Vi har i hovedsak frem til nå drevet denne typen konsulenttjenester fra Oslo» utdyper Myhrvold.

Sonja er tidligere Viseadministrerende Direktør i NorSea AS og utdannet sosiolog/samfunnsviter og hun har jobbet med organisasjonsutvikling i flere år som konsulent. Sonja har tung ledererfaring både som daglig leder, HR- og organisasjonsdirektør, driftssjef og senest som viseadministrerende Direktør hos NorSea AS.

Kostbare endringsprosesser
«Mange selskaper i dag står overfor strenge krav til omstilling, og mange ledere lurer derfor på hvordan disse skal håndteres på beste måte. Sonja har som leder stått i store omstillingsprosesser og har ofte sett hvor krevende slike prosesser kan være for både ledere og ansatte, og ikke minst hvor kostbare slike endringsprosesser kan være,» forteller Myhrvold.

Dårlig ledelse koster dyrt
«Ofte er den store utfordringen at kommunikasjon og kunnskap om menneskers reaksjoner undervurderes og nedprioriteres til fordel for nye teknologiske løsninger og prosesser. For å få suksess må man i større grad evne å gjøre begge deler. Vi vet at mange bedrifter og ledere ønsker, samt har behov for å få , støtte og god rådgivning på organisasjon og ledelse» sier Sonja Hauan.

«Undersøkelser viser at inntil en tredjedel av norske medarbeidere sier de har ledere som er så dårlige at de faktisk står i veien for at medarbeideren kan gjøre en god jobb. Vi vet at en stor andel av sykemeldinger i Norge skyldes dårlige ledere og dårlig ledelse. Mange ledere lurer på hva de konkret gjør galt og hva de kan gjøre for å endre dette bildet.

«Dårlig ledelse fører ofte til store kostnader for bedrifter, det er helt nødvendig å ha høy kompetanse på organisasjon og lederutvikling. Det er eksempelvis her Assessit ønsker å tilby sin ekspertise på Vestlandet» forklarer Sonja.

Om Assessit:
Assessit, et av Skandinavias ledende miljø innen executive search, lederutvelgelse og organisasjons- og lederutvikling.
www.assessit.no