fbpx

AddSecure

AddSecure

Vellykket fusjon med fokus på integrering og organisasjonskultur

Assessit har vært partner for integrering- og utvikling av organisasjonskultur i fusjonen mellom Safetel og Multicom. Målet var en vellykket fusjon for det nye konsernet, AddSecure.

Assessit hjalp AddSecure med å «tine opp» og skape lyst til endring, etablere felles verdisett, effektivisere konsernledergruppen, styrke ledelsen som endringsagenter og utvikle nye kollektive vaner fra konsernledelsen og ut i organisasjonen.

Assessit har under ca ett och ett halvt år guidat och stöttat ledningen i AddSecure med att skapa en ny gemensam företagskultur. Med sitt engagemang, pedagogik, professionalism och outtröttliga vilja och tro på det vi gör, har Assessit starkt bidragit till att AddSecure lyckats nå sina mål.

Stefan Albertsson, Chief Executive Officer

Prosessen startet med at konsernledelsen produserte et verdigrunnlag om hva som skal kjennetegne kulturen – Lagånd og Kundefokus. Vi gjennomførte «unfreeze-samlinger» med alle ansatte, flyttet kulturutviklingen ut i avdelingene, og hjalp lederne med å involvere, engasjere og ansvarliggjøre medarbeiderne. Vi trente også alle lederne i effektiv kommunikasjon og coachingteknikker.

AddSecure har levert svært gode resultater og i løpet av høsten 2015 har de utviklet en felles verdikjedeprosess som reflekterer konsernets ønskede kultur.

Faktaboks

Fagområde
Organisasjonsutvikling/Organisasjonsendring

Om kunden
AddSecure utvikler produkter og tjenester innenfor kritisk alarmkommunikasjon. De er over 130 ansatte i Norge, Sverige og Danmark.

Produkter benyttet (el l)
Kulturutviklingen er forankret i en tre-trinns-modell for endring (unfreeze-change-consolidate) og fire grunnleggende endringsprinsipper, 1) Fokusert oppmerksomhet, 2) Handling, 3) Konsekvenser og 4) Rollemodeller