fbpx

Hva god ledelse egentlig
handler om

Vinnerne av Årets Unge Ledere 2016 i regi av Assessit: Førsteplass: Christian Granly (30) Sales market manager, Circle K Norge, femte til venstre. Andreplass: Therèse Larsson (31) Associate Director – Field Sales Development & Support, Coca-Cola European Partners, fjerde til venstre. Foto: Stine Østby

Hva god ledelse egentlig handler om

Publisert 22.03.2018

Christian Granly og Therese Larsson plasserte seg som henholdsvis vinner og nummer to i kåringen av Årets Unge Ledere 2017, lederkåringen i regi av konsulentselskapet Assessit. At ledelse i grunn og bunn handler om mennesker som trives, er begge de unge lederne helt enige om. Forskning viser også at de beste unge lederne nettopp klarer å takle en balanse mellom tydelig målsetting og det å skape et godt forhold til sine medarbeidere. Granly og Larsson ser tilbake på og setter ord på noen av deres beste råd for et godt lederskap.

 

Ledelse er et situasjonsbestemt fenomen

Christian Granly, Sales market manager hos Circle K Norge og vinner av Årets Unge Ledere i 2016, startet sin karriere som deltidsansatt på en Statoil bensinstasjon og bygget raskt opp en flott karriere og oppnådde gode resultater. Han jobber nå som salgssjef hos Circle K med 14 medarbeidere under seg. Granly har ingen akademisk bakgrunn, og var nok, i følge egne ord, ganske uvitende om hva det var han gjorde så bra da han startet som leder, han gjorde det bare.

Jeg har fått god og viktig erfaring i løpet av karrieren min, både på godt og vondt. Ja, hva det er jeg egentlig kan, kan det være vanskelig å sette fingeren på og bli helt konkret om, forklarer han. – Ledelse er et utrolig situasjonsbestemt fenomen. Det er for eksempel viktig å kunne delegere – men det kan fort skje at man delegerer feil oppgave til feil person på feilt tidspunkt, sier Granly. Granly har tidligere blitt sitert at «ledelse er en service-funksjon», og det mener jeg er veldig viktig, forklarer han.

– Det er du som er instrumentet de skal bruke, og ikke omvendt. Det er ditt ansvar som leder at dine ansatte har en god dag, og oppnår resultater. Det beste jeg vet er når teamet oppnår noe de har kjempet for, det er en av de beste følelse som finnes.
Du må virkelig like mennesker – interessere seg for mennesker er alt dette handler om, forklarer han.

Vinnerne av Årets Unge Ledere 2016 i regi av Assessit: Førsteplass: Christian Granly (30) Sales market manager, Circle K Norge. På foredrag på Kristiana Høyskoles Karrieredag


Engasjement er smittsomt

En inspirasjonskilde for Granly, forklarer han, er hans egen leder. – Han har lært meg blant annet å være en tydelig leder, en leder som kan avklare forventningene til mine ansatte, hva jeg forventer av dem og hva de kan forvente av meg. Det gjør alt enklere. En god forventningsavklaring er utrolig viktig. Noe annet er også at det ikke er farlig å sette krav og store forventninger.

Det krever styrke å gjøre det og det gir alltid et positivt resultat. Og en annen ting jeg også mener er viktig, er å være ærlig – å ha en åpen og god kommunikasjon med sine ansatte, ikke skåne eller unnlate å si hva du mener. Ved å bruke tid på å fortelle og forklare kan de fleste budskap selges inn, når intensjonen er god, forklarer Granly. Ønsker du å vite mer om

Årets Unge Ledere og holde deg orientert om når det vil være åpent for påmeldinger og nominasjoner? Da vil vi gi deg beskjed, klikk her.

 

Ha alltid begge bena på jorden

Therese Larsson er Associate Director, Field Sales Development & Support hos Coca-Cola European Partners, og vant andreplassen i Årets Unge Ledere 2016. Som helt ung hadde Larsson allerede både utenlandsopphold og en mastergrad bak seg, og startet karrieren sin i konsulentbransjen og er nå leder med nå 19 personer i teamet hennes.

Det er utrolig spennende å lære om ledelse i andre kulturer. Mine beste erfaringer og råd til “up and coming” eller nye unge ledere er lever alltid det du lover og lever alltid kvalitet. På den måten vet lederen din at han kan regne med deg.

Dette er erfaringer Larsson selv alltid har arbeidet etter og som har gjort at hun har steget i gradene og fått lederansvar i en relativt ung alder. – Og husk, som ung leder må du alltid ha begge bena på jorden. Ha respekt for teamet ditt og sett deg grundig inn i hva de gjør, og finn så ut hva din rolle er, forklarer hun. Larsson understreker at hun er helt enig med Granly om at lederskap er en service-funksjon.

– Lederen skal nettopp hjelpe teamet med å prestere, og teamene består av ulike individer, ulike ambisjoner og ulike situasjoner. Støtte og involvering er utrolig viktige faktorer for å skape eierskap og stort engasjement, tilføyer hun.

Andreplass: Therèse Larsson (31) Associate Director – Field Sales Development & Support, Coca-Cola European Partners, på foredrag hos Høyskolen Kristianas Karrieredag

 

Bidrar til å heie fram unge ledertalenter.Hvert år kårer Assessit Årets Unge Ledere, basert på en grundig evaluering av ledertalenter fra hele landet. Den evidensbaserte tilnærmingen gir gjenklang hos partner Sopra Steria.

 

Dette vet vi fra forskning om god ledelse

Dyktige ledere oppretter gode relasjoner med sine medarbeidere og gir dem nødvendig frihet og jobbautonomi. Dette skaper indremotiverte medarbeidere, hvis man gir sin tillit og muligheten til å påvirke sin egen arbeidsrolle. Videre vet vi at dyktige ledere er flinke til å balansere mellom det å sette tydelige mål og samtidig opprettholde et godt forhold til medarbeideren, og de klarer begge deler. Kilde: Assessit

 

Fakta:
Årets Unge Ledere er opprettet av konsulentselskapet Assessit AS. Årets Unge Ledere er en årlig prosess som evaluerer, tester og utfordrer unge ledere i Norge. Påmelding og nominasjon er gratis, og holder på fra juni til oktober 2017. De 100 beste velges ut til ytterligere testing som blant annet omfatter 180-graders evaluering og simuleringer med business cases. En grundig prosess med et stort batteri av tester og forskningsbaserte metoder. Topp10 kåres så under Assessits lederkonferanse i februar 2018. Følg med på www.assessit.no/aul

Bidrar til å heie fram unge ledertalenter

Bidrar til å heie fram unge ledertalenter

Hvert år kårer Assessit Årets Unge Ledere, basert på en grundig evaluering av ledertalenter fra hele landet. Den evidensbaserte tilnærmingen gir gjenklang hos partner Sopra Steria.  

– Gjennom å være  partner av Årets Unge Ledere viser vi både internt og eksternt at dette er et tema vi er opptatt av. Samtidig er Assessits evidensbaserte og metodiske arbeid en tilnærming vi ønsker å bli assosiert med, forklarer Hilde Solberg Holm, kompetanse- og lederutvikler i Sopra Steria.

Kåring av Årets Unge Ledere søker å anerkjenne godt lederskap og stimulere unge talenter til å utvikle sin egen lederkompetanse. Selve kåringen feires med en stor lederkonferanse som byr på inspirasjon, nettverking, underholdning, eksklusive foredrag og faglig påfyll. Sist deltok over 400 mennesker, blant dem årets og tidligere kandidater og andre gjester. Årets Unge Ledere er imidlertid mer enn en konferanse. Testingen og evalueringen av kandidatene er basert på solid internasjonal forskning, og hvert år samles informasjon om dagens unge ledere. Kåringen er dermed en av de grundigste ledervurderingene i Norge, og resultatene herfra har inngått i forskningsprosjekter og blitt presentert på flere internasjonale konferanser. Den evidensbaserte forankringen faller i god jord hos konsulentselskapet Sopra Steria, som har sponset Årets Unge Ledere i flere år.

– Sopra Steria tar god ledelse på alvor, og samarbeidet rundt Årets Unge Ledere er en del av vårt arbeid med å være en attraktiv, utviklende og stimulerende arbeidsplass, sier Holm.

Hun forklarer at den gode matchen med Assessit bygger på en felles forståelse for en metodisk og kunnskapsbasert tilnærming til utvelgelse og utvikling av ledere.

Vil du vite mer om å være sponsor av Årets Unge Ledere? Ta kontakt med prosjektleder på ama@assessit.no.

Godt lederskap viktig suksessfaktor

–  Vi har mange kompetente, ambisiøse og dyktige unge mennesker i vår organisasjon. Flere av disse har både et ønske om, og potensial for, å ta lederskap, og det tar vi på alvor, sier Holm.

Hun påpeker at godt lederskap vil være en viktig suksessfaktor for alle typer organisasjoner i tiden framover, spesielt med tanke på de store samfunnsmessige omskiftningene som følger av teknologisk utvikling, og som vil utfordre de aller fleste arbeidsplasser.

– Samfunnet som helhet trenger godt lederskap basert på evidensbaserte metoder. Mange  følger i magefølelsen og personlig kjemi i altfor stor grad når de velger ledere. Å velge feil person til lederroller har store konsekvenser både for bedriften og den enkelte.Vi må finne riktig person til jobben, uavhengig av trynefaktor. Derfor liker vi veldig godt Assessits evidensbaserte tilnærming. Den er et svært viktig bidrag i beskrivelsen og evalueringen av reell lederkompetanse, sier Holm.


Viser fram talentene

Hun forteller at Sopra Steria velger å sponse arrangementer hvor medarbeiderne kan være stolte når de ser både logoen og kolleger bli løftet fram i relevante sammenhenger.

– Slik viser vi våre medarbeidere at vi er opptatt av godt lederskap og ønsker å heie fram våre egne ledere. Det er en veldig god opplevelse for kandidatene våre å være gjennom hele prosessen, samtidig som Årets Unge Ledere-prosessen er en flott anledning for dem til å utvikle seg selv som ledere og å bygge nettverk. Samtidig er vi veldig stolte av ledere våre. Gjennom Årets Unge Ledere kan vi vise dem fram og gi dem anerkjennelse for den jobben de gjør hver dag, forklarer hun.


Metodiske i jakten på kandidater

Over de siste årene har Sopra Steria i Norge hatt en voldsom vekst i antall medarbeidere til i dag å ha cirka 1200  ansatte. I løpet av den sterke vekstperioden har god ledelse vært essensielt for å ta vare på den gode kulturen og arbeidsmiljøet.

Selskapet har flere aktiviteter for lederutvikling, blant annet et ettårig introduksjonsprogram for alle nye ledere, uavhengig av tidligere erfaring. De arrangerer også ledersamlinger og mindre nettverksgrupper for lederne, mentorordninger og coaching.

– Når medarbeidere visere motivasjon og egnethet for lederroller, lar vi dem prøve seg på ulike roller med lederansvar.  Da får de kjenne litt på ansvaret og vurdere om dette er noe de faktisk trives med. Ledelse krever mye fokus og inkluderer mange trivielle oppgaver også, og dette er det viktig å ha et realistisk forhold til. En faglig karriere kan være minst like viktig som en med personalansvar, påpeker hun.

Sopra Steria har som ambisjon at minst 65 prosent av nye ledere skal rekrutteres internt.

– Vi har selv stor suksess med å dyrke fram unge ledertalenter, og identifiserer oss derfor med tanken om å heie fram, støtte og utvikle unge ledertalenter.

 

 

Er du interessert i å være partner av Årets Unge Ledere 2017? Ta kontakt med prosjektleder på ama@assessit.no

Klikk her for å lese mer om Årets Unge Ledere