fbpx

Tjenesteytende

Tjenesteytende

Assessit har bistått et utall ulike tjenesteytende virksomheter med rekruttering av ledere og fagspesialister.

Vi har utført krevende vurdering- og seleksjonsprosesser i selskaper som kjennetegnes av høyt utdannede medarbeidere og i selskaper som leverer enklere tjenester. Sektoren er menneskeintensiv og utøvelse av motiverende lederskap er sentralt for å skape utvikling og resultater. Solid vurderingsmetodikk, inkludert case og simuleringer for å avdekke hvordan kandidatene løser krevende ledersituasjoner, er essensielt for å kunne vurdere og velge ut de best egnede kandidatene.

Samtidig er dette en sektor hvor mange av virksomhetene står i krevende omstillinger, blant annet som følge av digitalisering og robotisering. Dette stiller særskilte krav til ledere og medarbeideres endringsvilje – og evne.

Assessit har hatt gleden av å finne dyktige ledere som evner å kombinere god strategisk tenkning med effekt ledelse for flere kjente selskaper.

Oppdragene har i hovedsak blitt løst med Executive Search, hvorav enkelte i kombinasjon med annonsering i utvalgte media.

Assessit har hatt langvarige samarbeid med blant annet følgende virksomheter:
Multiconsult, BAHR, Hjort, Privatmegleren, Aktiv eiendomsmegling, Aase Byggeadministrasjon, Reijelrs, CODEX, Link Arkitekter, Sweco, Asplan Viak, Espira-gruppen, Aking Waves, Bekk, Accenture, Bird, Avanade, Epinion m.fl.

For disse virksomhetene har vi rekruttert roller som:

Administrerende direktører / CEO
Knowledge Manager
CFO
Konsernregnskapssjefer
Analysedirektører
Direktør forretningsutvikling
Kommunikasjonsdirektører
HR-direktør / HR-sjefer
Oppdragsledere
Partnere
Faglig ledere
Daglig ledere
Avdelingsledere for ulike fagområder
Arkitekter
Prosjektsjefer
Head of Operations
Business Consultants
Technical Consultants
IT-direktører / IT-sjefer
Leder datavarehus
AX Service Line Lead
Senior Consultant CRM
Group Manager BI
Manager SharePoint
Manager Biztalk/Integrasjon
Director Digital Marketing

Retail

Retail

Assessit har siden oppstarten hatt langvarig samarbeid med flere større selskaper innen retail.

Vi har rekruttert svært mange ledere og medarbeidere for leverandører, distributører, franchiseselskaper og egeneide kjeder. Vi har bistått i identifisering av hvilke lederkompetanser som er kritiske i salg og vi har utviklet egne case og metoder for å vurdere kandidaters egnethet til utvalgte stillinger innen retail.

Oppdragene har i hovedsak blitt løst med Executive Search, hvorav enkelte i kombinasjon med annonsering i utvalgte media.

Assessit har hatt langvarige samarbeid med blant annet følgende virksomheter:
Reitangruppen, Privatmegleren, Tine, Orkla, Notabene, Jysk, Raise-gruppen, Unilevel, Kjedehuset, BAMA, Primaflor, Espira-gruppen, Altia, Prima Jæren, Lefdal, Svanekjøkken, Big Bite m.fl.

For disse virksomhetene har vi rekruttert roller som:

Administrerende direktører / CEO
CFO
Global Sales Managers
Retail Managers
Konsernregnskapssjefer
Direktør forretningsutvikling
Kommunikasjonsdirektører
HR-direktør / HR-sjefer
Innkjøpsdirektører
Salgsdirektører / salgssjefer
Regionsdirektører
Markedsdirektører / markedssjefer
Kjededirektører
Kategorisjefer
Business controllers
Driftsdirektører
Fabrikkdirektører
Logistikk
Forhandlere
Franchisetakere