fbpx

Tjenesteytende

Tjenesteytende Assessit har bistått et utall ulike tjenesteytende virksomheter med rekruttering av ledere og fagspesialister. Vi har utført krevende vurdering- og seleksjonsprosesser i selskaper som kjennetegnes av høyt utdannede medarbeidere og i selskaper som...

Retail

Retail Assessit har siden oppstarten hatt langvarig samarbeid med flere større selskaper innen retail. Vi har rekruttert svært mange ledere og medarbeidere for leverandører, distributører, franchiseselskaper og egeneide kjeder. Vi har bistått i identifisering av...

Offentlig sektor

Offentlig sektor Assessit har utført en rekke oppdrag for departementer, underliggende etater og kommuner. Videre har vi hatt langvarige avtaler med både statlige og kommunalt eide foretak, hvorav enkelte har rene forretningsmessige mål og hvor andre har en klar...

Kulturelle, humanitære og ideelle virksomheter

Kulturelle, humanitære og ideelle virksomheter Assessit har bistått flere sentrale og viktige kulturelle, humanitære og ideelle virksomheter som har politiske og samfunnsmessige målsettinger. Dette er ofte krevende roller som skal balansere viktige oppgaver med...

Finanssektoren

Finanssektoren Assessit har siden oppstarten hatt et særskilt fokus på finanssektoren. Vi har bistått store og små banker, forsikringsselskaper og øvrige aktører i finansmarkedet med både toppledere, mellomledere, rådgivere og fagspesialister. Vi har bistått i...