fbpx

Arcus

Arcus

Styrket gjennomføringsevne med ledelsesutvikling

Fra 2014 har Assessit vært strategisk samarbeidspartner for Arcus Gruppen for å utvikle ledelse og ledelseskultur. Fem av våre konsulenter har siden jobbet tett med konsernledelsen og HR.

Vi skreddersydde en 360-lederevaluering, basert på Arcus sine lederprinsipper, og gjennomførte individuell lederrådgivning for alle 60 lederne i Skandinavia. Videre utviklet og leverte vi lederutviklingsprogrammet Arcus Academy. Programmet er forankret i Adaptive Leadership, sentral teori og evidens fra ledelsesforskningen.

Gjennom verktøy fra Adaptiv Leadership har vi styrket gjennomføringsevnen i konsernet. Hver leder identifiserte den viktigste endringsprosessen innenfor sitt ansvarsområde, fikk kunnskap og verktøy for å lykkes med endring, og jobbet systematisk med analyse og sparring i mindre basisgrupper av lederkollegaer.

Lederne har utviklet sin ledelse, på tvers av funksjoner og landegrenser, og både den enkelte leder og Arcus Gruppen har styrket sin gjennomføringsevne.

Faktaboks

Fagområde
Ledelsesutvikling

Om kunden
Arcus er en ledende norsk og nordisk brennevinsaktør med datterselskaper i Danmark, Sverige, Finland og Tyskland

Produkter benyttet
(el l) Adaptiv Leadership et ledelsesrammeverk utviklet ved Harvard