fbpx

Assessit deltok med tre presentasjoner ved EAWOP

EAWOP_Logo

20.-23. mai ble EAWOP avholdt i Oslo. EAWOP er en stor europeisk konferanse i arbeids- og organisasjonspsykologi som avholdes hvert andre år. Tittelen på årets konferanse var: «Respectful and effective leadership – managing people and organizations in turbulent times.» Internasjonale forskere og eksperter innen faget var samlet i Oslo, og vi er svært stolte over å kunne si at Assessit i år deltar med tre posterpresentasjoner, ved Ole I. Iversen, Rune Rimol og Helene Nylende Sørlie.

Her kommer små smakebiter fra hva som ble presentert på de tre posterne:

 


20150522_145059-12-576x1024Poster 1: “The Importance of Supervisor Support for Managerial Performance» (Ole I. Iversen & Rune Rimol):
Opplevd lederstøtte påvirker effekten av HR tiltak og har positiv påvirkning på et antall jobbrelaterte utfall. Resultatene fra denne studien viser at opplevd lederstøtte er viktig for lederprestasjon. Videre viser studien at ansatte som får støtte gir lederen sin høyere prestasjonsrating.

Poster 2: “Using Narrow Personality Traits to Identify Top Talents Within a Group of Sucessful managers” (Ole I. Iversen):
Personlighetstester ansees som nyttige i å predikere jobbprestasjon. I de senere år har det vært en debatt om det er de smale eller de brede personlighetstrekkene som best predikerer prestasjon. Denne studien viser at smale personlighetstrekk sett sammen med de brede gir ekstra forklaringskraft i å predikere senere jobbprestasjon.

Poster 3: “The Two Faces of Charismatic Leadership” (Helene Nylende Sørlie & Marte Wold Grut): Karismatisk ledelse består av to subkategorier – personlig og sosial karismatisk ledelse. Personlig karismatisk ledelse er assosiert med subklinisk narsissme som igjen er assosiert med negativ påvirkning på organisasjonen. Målet med dette studiet er å operasjonalisere forskjellen mellom personlig og sosial karismatisk ledelse ved å utvikle en personlighetstest som kan differensiere disse allerede i en rekrutteringsprosess. Dette kan være nyttig for å minimere de menneskelige og finansielle kostnadene en narsissistisk leder potensielt forårsake en virksomhet.

Se http://www.eawop2015.org/ for mer informasjon eller kontakt oss hvis du ønsker mer innblikk.