Vi søker

Konserndirektør IT & Digitalisering

Malorama er Norges ledende handelshus for produkter til overflatebehandling. Malorama er størst innenfor maling, gulv og tapet, og leverer alt av utstyr og tilbehør. Kjernevirksomheten omfatter både detalj- og engroshandel, med retailkonseptet Fargerike, proffkjeden Mal Proff, virksomhetens grossist- og logistikkvirksomhet Farveringen, og faghandelskjeden Kulør for frittstående forretninger med lokal forankring. I tillegg til å levere et komplett produktspekter tilbyr Malorama konsepter og kategoriutvikling, samt støttesystemer og administrative løsninger for butikker og håndverkere.

Du skal sikre mulighetene digitalisering gir og jobbe for at dette utnyttes i hele organisasjonen. Du vil arbeide teknisk og med daglig drift, men også hente eksterne teknologiske impulser og muligheter inn i organisasjonen. Rollen skal sikre at organsisasjonen har en god plattform for morgendagens digitale løsninger og sikre en rød tråd i konsernets digitale satning.

Som konserndirektør IT & Digitalisering vil du ha ansvar for IT og teknologiske støttesystemer på et overordnet nivå, og sørge for inntjening ved hjelp av gode systemer. Forbedre eksisterende ERP plattform og e-commerce/e-handel i nært samarbeid med forretningsområdene og øvrige avdelinger.

Rollen blir brobygger mellom forretning og teknologi og skal bidra til å oversette behovene fra forretningen til leverandører, og gjennomføre prosjektene. Rollen krever høy grad av gjennomføringsevne.

Arbeidsoppgaver

 • Øverste ansvarlig for IT, IKT, netthandel og digitalisering i konsernet med personalledelse (avdeling på 4,5 årsverk)
 • Bidra til at Malorama når sine strategiske mål innen vekst og effektivisering gjennom digitalisering og forbedrede støttesystem
 • Være øverste prosjektleder for konsernets satsing på digitalisering, netthandel, automatisering, systemstøtte (ERP, CRM, logistikk, betaling, netthandel)
 • Ha tett dialog med forretningsenhetene for å forstå deres behov, og være rådgiver i skjæringspunktet mellom forretningsutvikling og teknologi, og sørge for utarbeidelse av kravspesifikasjon i samarbeid med bestiller.
 • Sikre arkitekturen bak komplekse systemer som skal kommunisere sammen.
 • Initiere og implementere nye forbedrede forretningsprosesser

Ønskede kvalifikasjoner

 • Relevant utdanning, helst mastergrad
 • Må ha ledet komplekse it/digitaliserings/netthandels- og/eller forretningsutviklingsprosjekter. Gjerne ha en konsulenterfaring
 • Erfaring med forretningsutvikling i krysningen mellom teknologi og forretning, herunder forståelse for verdikjedetenkning fra varehandel
 • God teknisk forståelse og vet hva digitale verktøy kan bidra med, og samtidig evner å knytte den teknologiske forståelsen opp mot forretningen.
 • Erfaring fra bestillerrollen innen it/digitaliseringsprosjekter
 • Erfaring fra ERP-prosjekter er en fordel

Personlige egenskaper

 • Arbeider strategisk for å realisere organisatoriske mål og jobber strukturert
 • Har en analytisk tilnærming til problemstilinger og tydelig faktaorientert
 • Er nysgjerrig, utfordrende og stiller spørsmål til etablerte sannheter
 • Har gode pedagogiske evner og er tydelig i din kommunikasjon
 • Tar ansvar for prosjekter og medarbeidere, og er den som iverksetter og skaper aktivitet (har gjennomføringskraft)
 • Opptatt av å levere resultater og møte kundeforventninger. Er fokusert på kundebehov og viser forståelse for de ulike avdelinger og funksjoner
 • Er forretningsorientert, holder seg oppdatert på konkurrenter og markedstrender og identifiserer forretningsmuligheter for organisasjonen

Du må kunne identifisere deg med Maloramas verdier som er samarbeidende, drivende og solid.

En mulighet til å utvikle en aktør i kraftig ekspansjon, i et marked som står i en spennende transformasjon. Du vil bli en sentral del av ledergruppen og få store muligheter til å påvirke virksomheten videre. Her får du arbeide tett sammen med høyt kompetente, engasjerte og målrettete kolleger med høye ambisjoner.

Kenneth Ryvoll Klev

Kenneth Ryvoll Klev

Partner

+47 970 64 624
krk@assessit.no
Linkedin 

Øistein Magnussen

Øistein Magnussen

Partner / Gründer

+47 901 06 060
oma@assessit.no
Linkedin

Er du klar?