Assessit, et av Skandinavias ledende miljø innen executive search, lederrekruttering og organisasjons- og lederutvikling

Vi vet hva som kjennetegner de dyktigste lederne, og vi vet hva vi skal se etter og vi vet hvilke kompetanser som må styrkes og utvikles i fremtiden. Assessit lever for å hjelpe andre til økt verdiskaping gjennom mer effektiv ledelse. Dette gjør vi ved å hjelpe våre kunder til å velge å rekruttere de riktige menneskene inn i organisasjonen, og ved å utfordre og utvikle individer, team og organisasjoner. Sammen med våre kunder utvikler vi innovative og digitale løsninger. Assessit er i front med å digitalisere, der det bidrar til å skape gode kundeopplevelser og nødvendige effekter.

Aktuelt

Å stå sammen og lære av kriser

Å stå sammen og lære av kriser

| Ledernytt

Fremover trenger vi robuste ledere som våger å stå i det ukjente og utnytte de mulighetene økt digitalisering gir, sier Kaja Eikeland i Les mer

Kontakt for omstillingssamtaler

Kontakt for omstillingssamtaler

| Assessit

Ønsker du å kontakte oss i forbindelse med omstillingssamtaler? Les mer

Vi har flyttet!

Vi har flyttet!

| Assessit

Oslo kontoret vårt har flyttet til nye lokaler i Rådhusgata 17. Les mer

Karriereutvikling og din vei videre

Karriereutvikling og din vei videre

| Assessit

Assessit har hjulpet mange mennesker videre, også i vanskelige situasjoner som ved nedbemanning, konjunkturnedgang og omstilling. ... Les mer

Hvordan lede ansatte på hvert sitt hjemmekontor?

Hvordan lede ansatte på hvert sitt hjemmekontor?

| Dagens Perspektiv

Korona-krisen har spredt mange norske arbeidstakere ut på hvert sitt hjemmekontor. Hvordan skal ledere styre aktiviteten og følge opp ... Les mer

«Godt jobba!» og 4 andre feller ledere for fageksperter ofte går i

«Godt jobba!» og 4 andre feller ledere for fageksperter ofte går i

| Karriere360

Medgründer og toppleder i rekrutteringsbyrået Assessit, Lars Frydenlund, veileder mange ledere som skal lede folk som kan mer enn dem selv. Les mer

Lang erfaring – bred erfaring

Vi har de siste 15 årene bistått i en lang rekke krevende utvelgelser innen lederrekruttering og utviklingsprosesser, i norske, skandinaviske og globale virksomheter, både private og offentlige. Vi jobber på tvers av bransjer og har bred erfaring fra både offentlig sektor, bank og finans, energi, tjenesteytende, retail, bygg og eiendom, humanitær sektor, IT og telecom og healthcare.

Referansecaser

Franzefoss AS

Franzefoss AS valgte Assessit til å gjennomføre en medarbeiderundersøkelse for hele organisasjonen. Forut for undersøkelsen måtte vi utvikle et spørreskjema for Franzefoss tilpasset selskapet verdier og utfordringer.

Making Waves

Assessit har utviklet og levert et modulbasert ledelsesutviklingsprogram over fire kull, der formålet var å styrke lederskapet. Programmet ble utviklet og levert i nært samarbeid med interne ressurser i Making Waves.

AddSecure

Assessit har vært partner for integrering- og utvikling av organisasjonskultur i fusjonen mellom Safetel og Multicom. Målet var en vellykket fusjon for det nye konsernet, AddSecure.

Apotek 1

Assessit planlegger og gjennomfører i samarbeid med HR et ledelsesutviklingsprogram med tre samlinger over to dager. Formålet er at lederne skal bli tryggere og tydeligere i lederrollen, bedre til å motivere og engasjere medarbeiderne og øke selvinnsikten.

IT og Telekom

Assessit har bistått i rekruttering av sentrale ledere og medarbeidere til rene IT-selskaper og til IT-avdelinger i små og store virksomheter.

Årets Unge Ledere

Hvert år siden 2009 har vi gjennomført vi kåringen Årets Unge Ledere. Her tester, utfordrer og utvikler vi Norges beste unge ledere og samler informasjon om hva som kjennetegner de beste unge ledere i landet. Vi har et genuint ønske om å bidra til utvikling av neste generasjons ledere i Norge. Les mer