Assessit, et av Skandinavias ledende miljø innen executive search, lederutvelgelse og organisasjons- og lederutvikling

Vi vet hva som kjennetegner de dyktigste lederne, og vi vet hva vi skal se etter og vi vet hvilke kompetanser som må styrkes og utvikles i fremtiden. Assessit lever for å hjelpe andre til økt verdiskaping gjennom mer effektiv ledelse. Dette gjør vi ved å hjelpe våre kunder til å velge de riktige menneskene inn i organisasjonen, og ved å utfordre og utvikle individer, team og organisasjoner.

Aktuelt

Ikke stå i veien for teamet ditt

Ikke stå i veien for teamet ditt

| Dagens Perspektiv

Forskjellsbehandling, selvsentrering og fravær av ledelse er de vanligste hindringene for utøvelse av god teamledelse, hevder ... Les mer

Topp 10 ÅUL17 – Monika Inde Zsak

Topp 10 ÅUL17 – Monika Inde Zsak

| Årets Unge Ledere

“Smaken min i Podcastverden er mangfoldig, men ofte er det et element av innovasjon, teknologi og etikk i de Podcastene jeg liker aller Les mer

Årets Unge Ledere 2018

Årets Unge Ledere 2018

| Årets Unge Ledere

Vi åpner påmeldinger og nominasjoner til Årets Unge Ledere 2018 09/8-18! Tar du utfordringen? Les mer

Topp 10 ÅUL17 – Trygve Håkedal

Topp 10 ÅUL17 – Trygve Håkedal

| Årets Unge Ledere

“Jeg tenker på jobb og karriere som noe som skal gi utfordringer, læring og glede i lang, lang tid fremover. I et slikt perspektiv er ... Les mer

Humankapital er selve nøkkelen til gevinstrealisering

Humankapital er selve nøkkelen til gevinstrealisering

| Egne artikler

Halvparten av alle selskaper som kjøpes opp, mislykkes med sin gevinstrealisering. En selskapsgjennomgang, spesielt juridisk og ... Les mer

Start høsten med effektfull ledergruppeutvikling!

Start høsten med effektfull ledergruppeutvikling!

| Egne artikler

Vi i Assessit har lang erfaring med å utvikle ledergrupper, og i en tid med krevende endringer er det viktigere enn noen gang å ha en ... Les mer

Lang erfaring – bred erfaring

Vi har de siste 15 årene bistått i en lang rekke krevende lederutvelgelser og utviklingsprosesser, i norske, skandinaviske og globale virksomheter, både private og offentlige. Vi jobber på tvers av bransjer og har bred erfaring fra både offentlig sektor, bank og finans, energi, tjenesteytende, retail, bygg og eiendom, humanitær sektor, IT og telecom, healthcare.

Referansecaser

Franzefoss AS

Franzefoss AS valgte Assessit til å gjennomføre en medarbeiderundersøkelse for hele organisasjonen. Forut for undersøkelsen måtte vi utvikle et spørreskjema for Franzefoss tilpasset selskapet verdier og utfordringer.

Making Waves

Assessit har utviklet og levert et modulbasert ledelsesutviklingsprogram over fire kull, der formålet var å styrke lederskapet. Programmet ble utviklet og levert i nært samarbeid med interne ressurser i Making Waves.

AddSecure

Assessit har vært partner for integrering- og utvikling av organisasjonskultur i fusjonen mellom Safetel og Multicom. Målet var en vellykket fusjon for det nye konsernet, AddSecure.

Apotek 1

Assessit planlegger og gjennomfører i samarbeid med HR et ledelsesutviklingsprogram med tre samlinger over to dager. Formålet er at lederne skal bli tryggere og tydeligere i lederrollen, bedre til å motivere og engasjere medarbeiderne og øke selvinnsikten.

IT og Telekom

Assessit har bistått i rekruttering av sentrale ledere og medarbeidere til rene IT-selskaper og til IT-avdelinger i små og store virksomheter.

Årets Unge Ledere

Hvert år siden 2009 har vi gjennomført vi kåringen Årets Unge Ledere. Her tester, utfordrer og utvikler vi Norges beste unge ledere og samler informasjon om hva som kjennetegner de beste unge ledere i landet. Vi har et genuint ønske om å bidra til utvikling av neste generasjons ledere i Norge. Les mer