Vi teller ned! 6/2-18 kåres Årets Unge Ledere 2017!

Les mer

Assessit, et av Skandinavias ledende miljø innen executive search, lederutvelgelse og organisasjons- og lederutvikling

Vi vet hva som kjennetegner de dyktigste lederne, og vi vet hva vi skal se etter og vi vet hvilke kompetanser som må styrkes og utvikles i fremtiden. Assessit lever for å hjelpe andre til økt verdiskaping gjennom mer effektiv ledelse. Dette gjør vi ved å hjelpe våre kunder til å velge de riktige menneskene inn i organisasjonen, og ved å utfordre og utvikle individer, team og organisasjoner.

Referansecaser

Making Waves

Assessit har utviklet og levert et modulbasert ledelsesutviklingsprogram over fire kull, der formålet var å styrke lederskapet. Programmet ble utviklet og levert i nært samarbeid med interne ressurser i Making Waves.

AddSecure

Assessit har vært partner for integrering- og utvikling av organisasjonskultur i fusjonen mellom Safetel og Multicom. Målet var en vellykket fusjon for det nye konsernet, AddSecure.

Apotek 1

Assessit planlegger og gjennomfører i samarbeid med HR et ledelsesutviklingsprogram med tre samlinger over to dager. Formålet er at lederne skal bli tryggere og tydeligere i lederrollen, bedre til å motivere og engasjere medarbeiderne og øke selvinnsikten.

IT og Telekom

Assessit har bistått i rekruttering av sentrale ledere og medarbeidere til rene IT-selskaper og til IT-avdelinger i små og store virksomheter.

Helsesektoren

Bransjen er omfattende med store komplekse virksomheter og med mange små spennende gründerselskaper. Vi har i hovedsak arbeidet med forretningsmessige stillinger, men har også bistått innenfor enkelte helsefaglige områder.

Lang erfaring – bred erfaring

Vi har de siste 15 årene bistått i en lang rekke krevende lederutvelgelser og utviklingsprosesser, i norske, skandinaviske og globale virksomheter, både private og offentlige. Vi jobber på tvers av bransjer og har bred erfaring fra både offentlig sektor, bank og finans, energi, tjenesteytende, retail, bygg og eiendom, humanitær sektor, IT og telecom, healthcare.

Aktuelt

Årets Unge Ledere: Tre fra Sopra Steria nominert

Årets Unge Ledere: Tre fra Sopra Steria nominert

| Sopra Steria

Hvert år kårer Assessit Norges beste unge ledere. I 2018 er hele tre unge ledere fra Sopra Steria nominert.

Sonja Hauan hentes til Assessit i Stavanger!

Sonja Hauan hentes til Assessit i Stavanger!

| Egne artikler

Konsulentselskapet Assessit styrker nå sin posisjon ytterligere i Stavanger ved å hente inn Sonja Hauan, tidligere Viseadministrerende ...

Mini-intervjuer 2017

Mini-intervjuer 2017

| Årets Unge Ledere

Les om toppkandidatene i Årets Unge Ledere 2017 og hva de sier om blant annet sin rolle som leder, deres viktigste erfaringer og deres ...

Assessit Lederkonferanse og kåring By invitation only!

Assessit Lederkonferanse og kåring By invitation only!

| Årets Unge Ledere

Vil du vite mer om invitasjon til konferansen? Send en e-post til aul@assessit.no

Nærhet fraavstand

Nærhet fra
avstand

| Ukeavisen Ledelse

I Assessit sin Tendensrapport: 43 prosent av unge ledere oppgir at fjernledelse er en del av arbeidshverdagen deres, viser ny rapport. ...

Mobilen er en møteplager

Mobilen er en
møteplager

| Finansavisen

Vi ser i vårt arbeid en overraskende stor vilje hos ledere til å kaste bort tid, sier Rune Rimol i Assessit.

Årets Unge Ledere

Hvert år siden 2009 har vi gjennomført vi kåringen Årets Unge Ledere. Her tester, utfordrer og utvikler vi Norges beste unge ledere og samler informasjon om hva som kjennetegner de beste unge ledere i landet. Vi har et genuint ønske om å bidra til utvikling av neste generasjons ledere i Norge.
Les mer