Assessit Lederkonferanse & kåring av
Årets Unge Ledere 2018, 5/2-18

 

Påmelding her!

Assessit, et av Skandinavias ledende miljø innen executive search, lederutvelgelse og organisasjons- og lederutvikling

Vi vet hva som kjennetegner de dyktigste lederne, og vi vet hva vi skal se etter og vi vet hvilke kompetanser som må styrkes og utvikles i fremtiden. Assessit lever for å hjelpe andre til økt verdiskaping gjennom mer effektiv ledelse. Dette gjør vi ved å hjelpe våre kunder til å velge de riktige menneskene inn i organisasjonen, og ved å utfordre og utvikle individer, team og organisasjoner.

Aktuelt

Assessit Lederkonferanse og kåring av Årets Unge Ledere 2018

Assessit Lederkonferanse og kåring av Årets Unge Ledere 2018

| Årets Unge Ledere

Påmelding her! Les mer

Assessit i Dagens Perspektiv

Assessit i Dagens Perspektiv

| Dagens Perspektiv

Ledere får store problemer med både ansatte, kunder, aksjonærer og investorer dersom de ikke har evnen til å sette seg inn i andres ... Les mer

Ledere må være forberedt også på dårlige tider

Ledere må være forberedt også på dårlige tider

| Dagens Perspektiv

Marianne Wiik Øberg fra Sopra Steria, kandidat Årets Unge Ledere 2018. Les mer

Menneskeforståelse i endringsprosesser

Menneskeforståelse i endringsprosesser

| Egne artikler

Alt for ofte dreier endringsledelse seg nesten bare om struktur. Da går det gjerne galt. Les mer

Kandidat intervju 2018

Kandidat intervju 2018

| Årets Unge Ledere

Vi gratulerer Topp100 kandidatene i Årets Unge Ledere 2018 Les mer

Menneskeforståelse i endringsprosesser

Menneskeforståelse i endringsprosesser

| Dagens Perspektiv

Sonja Hauan, Assessit: Ledelse i endring bør i like stor grad handle om å forstå hvordan mennesker agerer… Les mer

Lang erfaring – bred erfaring

Vi har de siste 15 årene bistått i en lang rekke krevende lederutvelgelser og utviklingsprosesser, i norske, skandinaviske og globale virksomheter, både private og offentlige. Vi jobber på tvers av bransjer og har bred erfaring fra både offentlig sektor, bank og finans, energi, tjenesteytende, retail, bygg og eiendom, humanitær sektor, IT og telecom, healthcare.

Referansecaser

Franzefoss AS

Franzefoss AS valgte Assessit til å gjennomføre en medarbeiderundersøkelse for hele organisasjonen. Forut for undersøkelsen måtte vi utvikle et spørreskjema for Franzefoss tilpasset selskapet verdier og utfordringer.

Making Waves

Assessit har utviklet og levert et modulbasert ledelsesutviklingsprogram over fire kull, der formålet var å styrke lederskapet. Programmet ble utviklet og levert i nært samarbeid med interne ressurser i Making Waves.

AddSecure

Assessit har vært partner for integrering- og utvikling av organisasjonskultur i fusjonen mellom Safetel og Multicom. Målet var en vellykket fusjon for det nye konsernet, AddSecure.

Apotek 1

Assessit planlegger og gjennomfører i samarbeid med HR et ledelsesutviklingsprogram med tre samlinger over to dager. Formålet er at lederne skal bli tryggere og tydeligere i lederrollen, bedre til å motivere og engasjere medarbeiderne og øke selvinnsikten.

IT og Telekom

Assessit har bistått i rekruttering av sentrale ledere og medarbeidere til rene IT-selskaper og til IT-avdelinger i små og store virksomheter.

Årets Unge Ledere

Hvert år siden 2009 har vi gjennomført vi kåringen Årets Unge Ledere. Her tester, utfordrer og utvikler vi Norges beste unge ledere og samler informasjon om hva som kjennetegner de beste unge ledere i landet. Vi har et genuint ønske om å bidra til utvikling av neste generasjons ledere i Norge. Les mer