Assessit Leadership Accelerator er et Lederutviklingsprogram for fremtidens ledelse

Mot til å lede i krevende tider!

Assessit Leadership Accelerator er et Lederutviklingsprogram for fremtidens ledelse

Les mer

Assessit, et av Skandinavias ledende miljø innen executive search, lederutvelgelse og organisasjons- og lederutvikling

Vi vet hva som kjennetegner de dyktigste lederne, og vi vet hva vi skal se etter og vi vet hvilke kompetanser som må styrkes og utvikles i fremtiden. Assessit lever for å hjelpe andre til økt verdiskaping gjennom mer effektiv ledelse. Dette gjør vi ved å hjelpe våre kunder til å velge de riktige menneskene inn i organisasjonen, og ved å utfordre og utvikle individer, team og organisasjoner.

Aktuelt

Når topplederne er elefanten i rommet

Når topplederne er elefanten i rommet

| Ukeavisen Ledelse

Drømmescenarioet er jo at vi, lenge før konkurrentene, leverer et bedre produkt, men til en brøkdel av kosten. Men hva skjer hvis ...

Vi søker Konserndirektør IT & Digitalisering til Malorama!

Vi søker Konserndirektør IT & Digitalisering til Malorama!

| Ledig stilling

Du vil sikre god plattform for morgendagens digitale løsninger og en rød tråd i konsernets digitale satsning. Malorama har fokus på ...

Vi introduserer Assessit Leadership Accelerator

Vi introduserer Assessit Leadership Accelerator

| Egne saker

Assessit Leadership Accelerator utvikler og trener ledere i disse evnene og ferdighetene. Målet er hele tiden at deltakerne skal ...

Når topplederen står i veien for utviklingen

Når topplederen står i veien for utviklingen

| Blogg

Hva skjer hvis endringen fører til at ledere mister sine privilegier, vil de stanse utviklingen?

De 6 viktigste lederegenskapene for fremtiden

De 6 viktigste lederegenskapene for fremtiden

| Blogg

Virksomheter har bruk for forandringsglade, robuste, visjonære ledere som liker kompleksitet, og ikke minst – tar vare på seg selv, for

Frokostseminar- Ledelse på agendaen!

Frokostseminar- Ledelse på agendaen!

| Arrangement

Vi inviterer deg som er tidligere kandidat i Årets Unge Ledere til frokostseminar, nettverking og en morgen hvor vi setter “Ledelse på ...

Lang erfaring – bred erfaring

Vi har de siste 15 årene bistått i en lang rekke krevende lederutvelgelser og utviklingsprosesser, i norske, skandinaviske og globale virksomheter, både private og offentlige. Vi jobber på tvers av bransjer og har bred erfaring fra både offentlig sektor, bank og finans, energi, tjenesteytende, retail, bygg og eiendom, humanitær sektor, IT og telecom, healthcare.

Referansecaser

Franzefoss AS

Franzefoss AS valgte Assessit til å gjennomføre en medarbeiderundersøkelse for hele organisasjonen. Forut for undersøkelsen måtte vi utvikle et spørreskjema for Franzefoss tilpasset selskapet verdier og utfordringer.

Making Waves

Assessit har utviklet og levert et modulbasert ledelsesutviklingsprogram over fire kull, der formålet var å styrke lederskapet. Programmet ble utviklet og levert i nært samarbeid med interne ressurser i Making Waves.

AddSecure

Assessit har vært partner for integrering- og utvikling av organisasjonskultur i fusjonen mellom Safetel og Multicom. Målet var en vellykket fusjon for det nye konsernet, AddSecure.

Apotek 1

Assessit planlegger og gjennomfører i samarbeid med HR et ledelsesutviklingsprogram med tre samlinger over to dager. Formålet er at lederne skal bli tryggere og tydeligere i lederrollen, bedre til å motivere og engasjere medarbeiderne og øke selvinnsikten.

IT og Telekom

Assessit har bistått i rekruttering av sentrale ledere og medarbeidere til rene IT-selskaper og til IT-avdelinger i små og store virksomheter.

Årets Unge Ledere

Hvert år siden 2009 har vi gjennomført vi kåringen Årets Unge Ledere. Her tester, utfordrer og utvikler vi Norges beste unge ledere og samler informasjon om hva som kjennetegner de beste unge ledere i landet. Vi har et genuint ønske om å bidra til utvikling av neste generasjons ledere i Norge.
Les mer