Assessit, et av Skandinavias ledende miljø innen executive search, lederutvelgelse og organisasjons- og lederutvikling

Vi vet hva som kjennetegner de dyktigste lederne, og vi vet hva vi skal se etter og vi vet hvilke kompetanser som må styrkes og utvikles i fremtiden. Assessit lever for å hjelpe andre til økt verdiskaping gjennom mer effektiv ledelse. Dette gjør vi ved å hjelpe våre kunder til å velge de riktige menneskene inn i organisasjonen, og ved å utfordre og utvikle individer, team og organisasjoner.

Aktuelt

«Feige og konfliktsky»

«Feige og konfliktsky»

| Finansavisen

Jeg synes en del ledere er feige, lite tydelige og konfliktsky. - Solfrid Flatby, tidligere vinner av Årets Unge Ledere. Les mer

Stadig mer fjernledelse blant unge ledere

Stadig mer fjernledelse blant unge ledere

| Dagens Perspektiv

Mer enn halvparten av unge ledere utøver i dag fjernledelse, viser ny undersøkelse. Les mer

Flere kvinnelige ledere opplever å bli forskjellsbehandlet

Flere kvinnelige ledere opplever å bli forskjellsbehandlet

| Dagens Næringsliv

Dette viser funnene i Tendensrapporten 2018, gjort blant yngre ledere. Les mer

Frokostseminar 16.10

Frokostseminar 16.10

| Film

Et lite tilbakeblikk fra frokostseminaret vi arrangerte sammen med Lederne. Du kan se hele seminaret på Årets Unge Ledere sin Facebook-side. Les mer

Tendensrapporten i Ukeavisen Ledelse

Tendensrapporten i Ukeavisen Ledelse

|   Ukeavisen Ledelse

Halvparten av unge kvinnelige ledere forskjellsbehandles. Les mer

Mot, eksperimentering og omstilling

Mot, eksperimentering og omstilling

| Dagens Perspektiv

Alle de raske endringene vi står overfor krever en ny type ledelse - Helen Aasgaard, Assessit. Les mer

Lang erfaring – bred erfaring

Vi har de siste 15 årene bistått i en lang rekke krevende lederutvelgelser og utviklingsprosesser, i norske, skandinaviske og globale virksomheter, både private og offentlige. Vi jobber på tvers av bransjer og har bred erfaring fra både offentlig sektor, bank og finans, energi, tjenesteytende, retail, bygg og eiendom, humanitær sektor, IT og telecom, healthcare.

Referansecaser

Franzefoss AS

Franzefoss AS valgte Assessit til å gjennomføre en medarbeiderundersøkelse for hele organisasjonen. Forut for undersøkelsen måtte vi utvikle et spørreskjema for Franzefoss tilpasset selskapet verdier og utfordringer.

Making Waves

Assessit har utviklet og levert et modulbasert ledelsesutviklingsprogram over fire kull, der formålet var å styrke lederskapet. Programmet ble utviklet og levert i nært samarbeid med interne ressurser i Making Waves.

AddSecure

Assessit har vært partner for integrering- og utvikling av organisasjonskultur i fusjonen mellom Safetel og Multicom. Målet var en vellykket fusjon for det nye konsernet, AddSecure.

Apotek 1

Assessit planlegger og gjennomfører i samarbeid med HR et ledelsesutviklingsprogram med tre samlinger over to dager. Formålet er at lederne skal bli tryggere og tydeligere i lederrollen, bedre til å motivere og engasjere medarbeiderne og øke selvinnsikten.

IT og Telekom

Assessit har bistått i rekruttering av sentrale ledere og medarbeidere til rene IT-selskaper og til IT-avdelinger i små og store virksomheter.

Årets Unge Ledere

Hvert år siden 2009 har vi gjennomført vi kåringen Årets Unge Ledere. Her tester, utfordrer og utvikler vi Norges beste unge ledere og samler informasjon om hva som kjennetegner de beste unge ledere i landet. Vi har et genuint ønske om å bidra til utvikling av neste generasjons ledere i Norge. Les mer