Assessit, et av Skandinavias ledende miljø innen executive search, lederutvelgelse og organisasjons- og lederutvikling

Vi vet hva som kjennetegner de dyktigste lederne, og vi vet hva vi skal se etter og vi vet hvilke kompetanser som må styrkes og utvikles i fremtiden. Assessit lever for å hjelpe andre til økt verdiskaping gjennom mer effektiv ledelse. Dette gjør vi ved å hjelpe våre kunder til å velge de riktige menneskene inn i organisasjonen, og ved å utfordre og utvikle individer, team og organisasjoner.

Aktuelt

For operativ ledelse kan gi dårlige prioriteringer

For operativ ledelse kan gi dårlige prioriteringer

| Dagens Perspektiv

Ledere med operativ bakgrunn tar med seg «oppgavetankegangen» inn i lederrollen, Sonja Hauan. Les mer

De unge lederne scorer godt over det globale snittet

De unge lederne scorer godt over det globale snittet

| Dagens Perspektiv

Kandidatene i Årets unge ledere er dyktige på nettverksledelse, som blir stadig viktigere for ledere, ifølge en studie fra SHL. Les mer

Konferanse & Kåring av Årets Unge Ledere 2018, bilder

Konferanse & Kåring av Årets Unge Ledere 2018, bilder

| Årets Unge Ledere

Bilder fra Assessit Lederkonferanse & kåring av Årets Unge Ledere 2018 Les mer

Lytt med her!

Lytt med her!

| Personalhusets Podcast

Assessit Partner og medgründer Helen Valerius Aasgaard og vinneren av Årets Unge Ledere 2018 Jakob Vårdal. Les mer

Prioriterte seg til topps

Prioriterte seg til topps

| Finansavisen

Jakob Vårdal fra Storebrand, vinner av Årets Unge Ledere 2018. Les mer

Spillsimulatoren som skal trene norske ledere

Spillsimulatoren som skal trene norske ledere

| Assessit

Assessits ledersimulator er et innovativt digitalt verktøy som møter læringsbehovet til både erfarne og nye ledere. Les mer

Lang erfaring – bred erfaring

Vi har de siste 15 årene bistått i en lang rekke krevende lederutvelgelser og utviklingsprosesser, i norske, skandinaviske og globale virksomheter, både private og offentlige. Vi jobber på tvers av bransjer og har bred erfaring fra både offentlig sektor, bank og finans, energi, tjenesteytende, retail, bygg og eiendom, humanitær sektor, IT og telecom, healthcare.

Referansecaser

Franzefoss AS

Franzefoss AS valgte Assessit til å gjennomføre en medarbeiderundersøkelse for hele organisasjonen. Forut for undersøkelsen måtte vi utvikle et spørreskjema for Franzefoss tilpasset selskapet verdier og utfordringer.

Making Waves

Assessit har utviklet og levert et modulbasert ledelsesutviklingsprogram over fire kull, der formålet var å styrke lederskapet. Programmet ble utviklet og levert i nært samarbeid med interne ressurser i Making Waves.

AddSecure

Assessit har vært partner for integrering- og utvikling av organisasjonskultur i fusjonen mellom Safetel og Multicom. Målet var en vellykket fusjon for det nye konsernet, AddSecure.

Apotek 1

Assessit planlegger og gjennomfører i samarbeid med HR et ledelsesutviklingsprogram med tre samlinger over to dager. Formålet er at lederne skal bli tryggere og tydeligere i lederrollen, bedre til å motivere og engasjere medarbeiderne og øke selvinnsikten.

IT og Telekom

Assessit har bistått i rekruttering av sentrale ledere og medarbeidere til rene IT-selskaper og til IT-avdelinger i små og store virksomheter.

Årets Unge Ledere

Hvert år siden 2009 har vi gjennomført vi kåringen Årets Unge Ledere. Her tester, utfordrer og utvikler vi Norges beste unge ledere og samler informasjon om hva som kjennetegner de beste unge ledere i landet. Vi har et genuint ønske om å bidra til utvikling av neste generasjons ledere i Norge. Les mer