Tjenesteytende

Om bransjen

Vi i Assessit har gjennomført en lang rekke prosjekter og oppdrag til både større og mindre kunder i tjenesteytende sektor i løpet av de siste 15 årene. Hos Assessit har vi kompetente konsulenter som har erfaring nettopp fra denne sektoren – en sektor som er i sterk vekst og omstilling, en bransje hvor mange må tilpasse seg en digital hverdag. Det kreves at det tenkes nytt – på alle nivåer av organisasjonen. Har du lyst å høre mer om vår erfaring, tanker om fremtiden og hvordan vi håndterer oppdrag? Da er det bare å kontakte oss.

Referansecases

Tjenesteytende

Vi har utført krevende vurdering- og seleksjonsprosesser i selskaper som kjennetegnes av høyt utdannede medarbeidere og i selskaper som leverer enklere tjenester.

les mer

Arcus

Fra 2014 har Assessit vært strategisk samarbeidspartner for Arcus Gruppen for å utvikle ledelse og ledelseskultur. Fem av våre konsulenter har siden jobbet tett med konsernledelsen og HR.

les mer

BDO

Assessit har samarbeidet med BDO siden 2014, og oppdraget pågår fortsatt. I samarbeid med oppdragsgiver har vi utviklet og gjennomført lederutviklingsprogrammer med samlinger for partnere og managere. Formålet er at ledere får utvidet repertoar og er tryggere i rollen.

les mer

AddSecure

Assessit har vært partner for integrering- og utvikling av organisasjonskultur i fusjonen mellom Safetel og Multicom. Målet var en vellykket fusjon for det nye konsernet, AddSecure.

les mer

Bekk Consulting

Assessit har utviklet et Managerprogram for Bekk. Målet var at managerne skulle bli bedre og tryggere i rollen, utvikle de som kommer etter, samt motivere til kontinuerlig læring.
«Bekk er svært godt fornøyd med Assessit, de levere alltid på tid og i henhold til avtale»
– Hanne Engen, direktør for HR, informasjon og administrasjon

les mer