fbpx

Assessit Utvikler fremtidens teknologiske verktøy

for rekruttering av ledere

Publisert 05.04.19

Assessit utvikler fremtidens teknologiske verktøy for rekruttering av ledere

Publisert 05.04.19

Per Kristian Øwre
Partner / Regionleder Trondheim, Assessit

I fremtiden stilles enda strengere krav til god og effektiv rekruttering av ledere. Derfor har Assessit utviklet et digitalt verktøy som mange kommer til å kjenne seg igjen i.

Med Assessit Leadership Simulator tar selskapet nemlig i bruk dataspillteknologi for å bli bedre kjent med kandidatene. Det er fortsatt flere kriterier som legges til grunn i rekrutteringsprosessene, men de valgene man tar ved bruk av dette verktøyet, kan også bli lagt til grunn for den endelige avgjørelsen i prosessen.

– Da vi testet dette gjennom vårt Årets Unge Ledere-konsept så fikk vi utrolig gode tilbakemeldinger, forteller Per Kristian Øwre, partner og leder for Assessit i Trondheim.

Testes i virtuell verden

Assessit-simulatoren ser ved første øyekast ut som et hvilket som helst annet dataspill. Du beveger deg i en virtuell verden, med bygninger, kontorer og livaktige figurer, som både snakker og responderer på det du gjør og svarer.

Det er ulike scenarier som kan brukes for å teste kandidaten. Denne dagen viser Øwre oss et «første dag på jobben-spill», der det handler om hvordan du agerer når du møter din nye arbeidsgiver.

– Avhengig av hva du svarer, så åpner det seg nye alternativer. Det tar vel rundt 15 minutter, og til slutt vil en egen algoritme summere svarene dine og gi oss et bilde av hvordan kandidatene vil fungere opp mot den aktuelle jobben, forklarer Øwre.

Som sagt er det flere varianter. Man kan i tillegg til rekruttering, også bruke denne teknologien for å trene ledere i for eksempel vanskelige samtaler, hvordan man takler uheldige hendelser på jobb og lignende type problemstillinger.

Ønsker å være i front

– Vi tror det er viktig å utvikle den bransjen vi er i. Denne type teknologi er noe vi tror vil komme sterkt i fremtida, og vi ønsker å ligge i forkant, sier Øwre.

Han tror spesielt unge mennesker vil forstå denne måten å bli testet på.

– Nå er det mange voksne som kjenner dataspillteknologien godt også, men tilbakemeldingene fra unge ledere som har jobbet med dette verktøyet, sier oss at det kan bli et viktig tilskudd til verktøykassa vår.

Grunnen til at denne simulatoren ble utviklet er, ifølge Øwre:

  • For å ha metoder og verktøy, som er tidsriktige, samtidig som kvaliteten opprettholdes
  • For å oppnå en effektivisering av rekrutteringsprosessen – for alle involverte parter
  • For å ha verktøy som differensierer i forhold til konkurrenter
  • For å digitalisere der det er effektivt og praktisk mulig

– Bedrifter bør bruke det i ledertrening, fordi lederne da kan trene når det er behov – og til en lav kostnad. I rekruttering bør de bruke det for å gi en god opplevelse for kandidater, samtidig som det er effektivt og har nødvendig kvalitet, sier Øwre.

Han understreker at dette verktøyet kun er en del av prosessen de gjennomfører med lederkandidater. Fortsatt er intervjuer, andre tester og referanser helt avgjørende for å finne den riktige personen til en stilling.

Faglig forankring viktig

– Assessit er evidensbasert i alt vi gjør. Den faglige forankringen er viktig, i metodikk, verktøy, utvelgelse og utvikling. Vi er det selskapet i Skandinavia som gjennomfører flest ledervurderinger og all den kunnskapen vi sitter på, er avgjørende for å klare å hente inn de riktige menneskene, sier Øwre.

Bruken av Assessit-simulatoren skjer i dialog med oppdragsgiver. Det er ikke alle oppdrag der dette passer, forklarer Øwre, som likevel har tro på at denne type teknologiske verktøy vil bli mer og mer vanlig.

– I rekrutteringsbransjen har det skjedd mye de siste årene, rundt tilgang til informasjon, nettsider, konkurransebildet og så videre. Men selve prosessverktøyene har det ikke skjedd så mye med. Nå tror vi at dette er et langt steg videre i riktig retning. Det er i alle fall utrolig spennende å jobbe med, og responsen fra de som har prøvd det er som sagt veldig bra, sier Øwre.

Fortsatt er dette nye verktøyet altså bare en av flere elementer i en rekrutteringsprosess. Og for bedrifter som skal rekruttere nye ledere, er det flere ting Assessit mener det er lurt å tenke over.