Identifying Superior Performers
Vi skal bidra til målbare resultater for
våre kunder i skandinavia

foran

EXECUTIVE SEARCH

Vår primæroppgave er å kartlegge, identifisere og motivere potensielle kandidater som har de rette kompetansene til å fylle en spesifikk lederposisjon.

LEDERUTVIKLING

Assessit tilfører en merverdi gjennom å utvikle ledere og organisasjoner, i prosesser som understøtter strategier og verdier, og som bidrar til effektiv måloppnåelse.

ASSESSMENTS

Holdning og atferd er vesentlige parametere å kartlegge i seleksjon og utvikling – vi gjør det ved hjelp av simuleringer!

TENDENSRAPPORTEN 2016

Last ned og få tilsendt Tendensrapporten 2016 kostnadsfritt. Rapporten forteller om tendenser og preferanser blant Norges beste unge ledere!

Last ned her!


AKTUELT