Identifying Superior Performers
Vi skal bidra til målbare resultater for
våre kunder i skandinavia

åulinfo

EXECUTIVE SEARCH

Vår primæroppgave er å kartlegge, identifisere og motivere potensielle kandidater som har de rette kompetansene til å fylle en spesifikk lederposisjon.

LEDERUTVIKLING

Assessit tilfører en merverdi gjennom å utvikle ledere og organisasjoner, i prosesser som understøtter strategier og verdier, og som bidrar til effektiv måloppnåelse.

ASSESSMENTS

Holdning og atferd er vesentlige parametere å kartlegge i seleksjon og utvikling – vi gjør det ved hjelp av simuleringer!

ÅRETS UNGE LEDERE

Assessit ønsker gjennom kåringen Årets Unge Ledere å anerkjenne godt lederskap og stimulere unge ledere til utvikle sine lederkompetanser.AKTUELT