Assessit, et av Skandinavias ledende miljø innen executive search, lederutvelgelse og organisasjons- og lederutvikling

Vi vet hva som kjennetegner de dyktigste lederne, og vi vet hva vi skal se etter og vi vet hvilke kompetanser som må styrkes og utvikles i fremtiden. Assessit lever for å hjelpe andre til økt verdiskaping gjennom mer effektiv ledelse. Dette gjør vi ved å hjelpe våre kunder til å velge de riktige menneskene inn i organisasjonen, og ved å utfordre og utvikle individer, team og organisasjoner.

Referansecaser

IT og Telekom

Assessit har bistått i rekruttering av sentrale ledere og medarbeidere til rene IT-selskaper og til IT-avdelinger i små og store virksomheter.

Se denne casen

Helsesektoren

Bransjen er omfattende med store komplekse virksomheter og med mange små spennende gründerselskaper. Vi har i hovedsak arbeidet med forretningsmessige stillinger, men har også bistått innenfor enkelte helsefaglige områder.

Se denne casen

Tjenesteytende

Vi har utført krevende vurdering- og seleksjonsprosesser i selskaper som kjennetegnes av høyt utdannede medarbeidere og i selskaper som leverer enklere tjenester.

Se denne casen

Retail

Vi har rekruttert svært mange ledere og medarbeidere for leverandører, distributører, franchiseselskaper og egeneide kjeder

Se denne casen

Offentlig sektor

Assessit har utført en rekke oppdrag for departementer, underliggende etater og kommuner

Se denne casen

Lang erfaring – bred erfaringer

Vi har de siste 15 årene bistått i en lang rekke krevende lederutvelgelser og utviklingsprosesser, i norske, skandinaviske og globale virksomheter, både private og offentlige. Vi jobber på tvers av bransjer og har bred erfaring fra både offentlig sektor, bank og finans, energi, tjenesteytende, retail, bygg og eiendom, humanitær sektor, IT og telecom, healthcare.

Aktuelt

Hvordan sikre god ledelse i fremtiden

Ledernytt |

Dagens ledere står allerede overfor store utfordringer og muligheter som følge av teknologisk utvikling. Tove Gartland fra Assessit oppfordrer ledere til aktivt å bidra til å øke forståelsen for hvordan de nye teknologiske mulighetene vil påvirke oss.

Når medarbeiderne
må fjernstyres

Ukeavisen Ledelse |

Når medarbeiderne ikke har lederen i sine lokaler, har de behov for enda mer ledelse, mener seniorkonsulent i Assessit, Marianne Kirknes Stenslet.

Hva god ledelse egentlig
handler om

Egne artikler |

Christian Granly og Therese Larsson plasserte seg som henholdsvis vinner og nummer to i kåringen av Årets Unge Ledere 2017. At ledelse i grunn og bunn handler om mennesker som trives…

Bidrar til å heie fram unge ledertalenter

Nyhetsak |

– Gjennom å være partner av Årets Unge Ledere viser vi både internt og eksternt at dette er et tema vi er opptatt av, forklarer Hilde Solberg Holm, kompetanse- og lederutvikler i Sopra Steria.

Årets Unge Ledere

Hvert år siden 2009 har vi gjennomført vi kåringen Årets Unge Ledere. Her tester, utfordrer og utvikler vi Norges beste unge ledere og samler informasjon om hva som kjennetegner de beste unge ledere i landet. Vi har et genuint ønske om å bidra til utvikling av neste generasjons ledere i Norge. Les mer