Assessit, et av Skandinavias ledende miljø innen executive search, lederutvelgelse og organisasjons- og lederutvikling

Vi vet hva som kjennetegner de dyktigste lederne, og vi vet hva vi skal se etter og vi vet hvilke kompetanser som må styrkes og utvikles i fremtiden. Assessit lever for å hjelpe andre til økt verdiskaping gjennom mer effektiv ledelse. Dette gjør vi ved å hjelpe våre kunder til å velge de riktige menneskene inn i organisasjonen, og ved å utfordre og utvikle individer, team og organisasjoner.

Referansecaser

IT og Telekom

Assessit har bistått i rekruttering av sentrale ledere og medarbeidere til rene IT-selskaper og til IT-avdelinger i små og store virksomheter.

Se denne casen

Helsesektoren

Bransjen er omfattende med store komplekse virksomheter og med mange små spennende gründerselskaper. Vi har i hovedsak arbeidet med forretningsmessige stillinger, men har også bistått innenfor enkelte helsefaglige områder.

Se denne casen

Tjenesteytende

Vi har utført krevende vurdering- og seleksjonsprosesser i selskaper som kjennetegnes av høyt utdannede medarbeidere og i selskaper som leverer enklere tjenester.

Se denne casen

Retail

Vi har rekruttert svært mange ledere og medarbeidere for leverandører, distributører, franchiseselskaper og egeneide kjeder

Se denne casen

Offentlig sektor

Assessit har utført en rekke oppdrag for departementer, underliggende etater og kommuner

Se denne casen

Lang erfaring – bred erfaringer

Vi har de siste 15 årene bistått i en lang rekke krevende lederutvelgelser og utviklingsprosesser, i norske, skandinaviske og globale virksomheter, både private og offentlige. Vi jobber på tvers av bransjer og har bred erfaring fra både offentlig sektor, bank og finans, energi, tjenesteytende, retail, bygg og eiendom, humanitær sektor, IT og telecom, healthcare.

Aktuelt

Hvordan sikre god ledelse i fremtiden?

Egne artikler |

Dagens ledere står allerede overfor store utfordringer og muligheter som følge av teknologisk utvikling. Mye handler om lederegenskaper som ikke synes på CV-ene, sier Tove Gartland i Assessit.

Årets unge leder
forfremmes

Dagens Perspektiv |

Vinneren av Årets Unge Leder 2016 i regi av Assessit, Christian Granly, blir per 1. august forfremmet til Senior Director for Sales & Operations, med ansvar for de kjededrevene stasjonene samt supportavdelingen i Norge.

Pressemelding (29.05.17)

Pressemelding |

Assessits får inn Otiga Group som ny eier for å realisere vekstambisjoner! Otiga Group har kjøpt 51% av Assessit for å styrke selskapet for videre vekst.

Årets Unge Ledere

Hvert år siden 2009 har vi gjennomført vi kåringen Årets Unge Ledere. Her tester, utfordrer og utvikler vi Norges beste unge ledere og samler informasjon om hva som kjennetegner de beste unge ledere i landet. Vi har et genuint ønske om å bidra til utvikling av neste generasjons ledere i Norge. Les mer